Zero Hunger Lab - Impact program

Mind Your Data – Privacy and Legal Matters in E-Health

Datum: Tijd: 12:00 Locatie: Museum Volkenkunde te Leiden

De Health & Well-being groep van het VSNU programma Digitale Samenleving nodigt u uit voor het eerste Digitale Samenleving Health & Well-being congres ‘Mind your data: Privacy and legal matters in e-health’ in Museum Volkenkunde Leiden op 29 september 2019.
Digitale Samenleving is een onderzoeksprogramma geïnitieerd door de VSNU waarin de 14 Nederlandse universiteiten samenwerken aan de digitale toekomst van Nederland. Eén van de thema’s binnen de Digitale Samenleving is Health & Well-being. Binnen dit thema richten wij ons op de ontwikkeling, evaluatie en implementatie van geïntegreerde en gepersonaliseerde digitale oplossingen ter bevordering van de gezondheidszorg. Tegelijkertijd staan we stil bij de maatschappelijke uitdagingen die de digitalisering met zich meebrengt.

Eén van de maatschappelijke uitdagingen betreft de privacy issues en wettelijke kaders waar rekening mee gehouden dient te worden bij de succesvolle ontwikkeling van e-health applicaties. Met andere woorden: Privacy en juridische zaken zijn ontzettend belangrijk in e-health! De Health & Well-being groep van het VSNU onderzoeksprogramma Digitale Samenleving organiseert daarom op 26 september 2019 het ‘Mind Your Data’ congres in Leiden. Tijdens dit congres worden privacy issues in e-health bediscussieerd vanuit een praktische, ethische, technische een filosofische kant. Jonge wetenschappers en bedrijven hebben ook de kans om hun e-health interventie te laten zien op een e-health forum. Op dit congres spreken onder andere Marie-José Bonthuis, privacy en IT jurist, en professor Edward Watkins, werkzaam als hoogleraar Experimentele en toegepaste klinische psychologie aan de Universiteit van Exeter. Het congres is gericht op wetenschappers, zorgprofessionals en e-health ontwikkelaars. Toegang is gratis, maar u dient zich aan te melden.

Namens Tilburg University is prof. dr. Margriet Sitskoorn betrokken als programmaleider bij het thema Health & Well-Being. Ze wordt ondersteunt door programmacoördinator dr. Anouk Vermeij (afdeling Cognitive Neuropsychology). Als u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met op Anouk Vermeij (a.vermeij_1@tilburguniversity.edu).