Tillburg University Magazine

Energietransitie, meer dan techniek alleen

Hoe kunnen we energietransitie in de wijk realiseren?

Published: 24 november 2021 Laatst bijgewerkt: 14 juni 2022

Tussen 2017 en 2020 hebben Martijn Groenleer en Petra Hofman van Tilburg Universiteit gewerkt aan een regionaal onderzoeks-, leer- en experimenteerproject genaamd Sociaal Maatschappelijke Innovatielabs Energieneutrale woningvoorraad (SMILE).

Het doel was om te experimenteren met wijkgerichte aanpakken in verschillende typen wijken en te leren over wat werkt in het realiseren van de energietransitie.  

Martijn Groenleer

“Hoe organiseer je de energietransitie, van de wereld tot in de wijk?” - Martijn Groenleer 

Gezamenlijk met de projectpartners werden tien wijken in de regio Hart van Brabant geselecteerd. In elke van de tien wijken zijn partijen aan de slag gegaan met het ‘wicked problem’ van de wijkenergietransitie. Martijn en Petra hebben gedurende drie jaar met deze partijen gewerkt om te ontdekken hoe zij tot welke aanpakken komen en wat werkt. Op die manier leveren zij een bijdrage aan het beter begrijpen van de sociale dimensies van hoe de energietransitie te realiseren.  

Petra Hofman - klein

“Uiteindelijk gaat het erom de energietransitie dichterbij bewoners te brengen” - Petra Hofman 

In onderstaande rapporten staan inzichten, lessen en aanbevelingen voor beleid en praktijk voor gemeentes, wijkinitiatieven, de regio en andere betrokkenen. De inzichten zijn geclusterd rond vier belangrijke thema’s: vormen van bewonersparticipatie, rol van slimme verbinders, rol van de lokale overheid, en ‘labs’ als methode voor samen leren en innoveren rond aanpakken voor complexe opgaven.  

Lessen voor Tilburg

Eindrapport SMILE