Center for Company Law

Events Competence Centre for Pension Research

Het Competente Centre for Pension Research (CCP) organiseert verschillende evenementen op pensioengebied. Hieronder vindt u een overzicht van jaarlijks terugkerende activiteiten. Recente activiteiten en aankondigingen vindt u onder nieuws.

PwC-pensioenlezing

Donderdagmiddag 6 december 2018 organiseerde het Competence Centre for Pension Research de 14e editie van de pensioenlezing. Het thema van dit jaar was: “Afschaffing doorsneesystematiek in pensioen: appeltje eitje?”. In deze editie stond de afschaffing van de doorsneesystematiek centraal, ongeacht het type pensioencontract. Diverse sprekers lieten hier vanuit verschillende invalshoeken hun licht op schijnen. Sprekers van dit jaar waren:

  • mr. dr. Bastiaan Starink (Tilburg University / Netspar / PwC)
  • prof. mr. drs. Mark Heemskerk (Radboud Universiteit Nijmegen / HELD Advocaten)
  • ir. Mike Pernot AAG (Philips Pensioenfonds)
  • ir. drs. Lilian van Duijnhoven AAG (PwC)
  • drs. Gisella van Vollenhoven-Eikelenboom AAG (DNB)

Hieronder vindt u het verslag en de slides van de 2018 editie van de PwC Pensioenlezing.

Hieronder vindt u tevens de slides van de 2017 editie van de PwC Pensioenlezing.

De PwC Pensioenlezing 2019 zal plaatsvinden op donderdag 5 december 2019.

PhD meeting on Pensions

Op 21 juni 2018 vond de derde PhD-meeting on Pensions plaats. Een gezamenlijk initiatief van ITEM van de Universiteit Maastricht, het CCP van Tilburg University en de Radboud Universiteit Nijmegen. De focus van de bijeenkomst was het stimuleren van het multidisciplinair onderzoek naar pensioenen en de samenwerking tussen de verschillende disciplines binnen de pensioenwereld. Daarnaast kregen de promovendi de mogelijkheid om hun netwerk te verbreden, hun onderzoek te toetsen en feedback uit te wisselen tijdens verschillende pitches en presentaties. Met een twintigtal deelnemers, die zich bezig houden met een diversiteit aan pensioen gerelateerde onderzoeksthema’s, mogen we terugkijken op een geslaagde derde editie.

Ook de vierde editie kunt u alvast in uw agenda zetten. Deze zal plaatsvinden op 20 juni 2019.