CCP

Competence Centre for Pension research (CCP)

Pensioen en overige toekomstvoorzieningen genieten grote maatschappelijke en politieke belangstelling. Ondanks de hoge kwaliteit van het Nederlandse pensioenstelsel zal het stelsel zich ook de komende decennia verder blijven ontwikkelen. Momenteel staan we aan de vooravond van één van de meest fundamentele systeemwijzigingen die vanaf 2020 naar verwachting geeffectueerd wordt.

Pensioen is een thema dat bij uitstek een multidisciplinair karakter kent. Onder andere economische, juridische, fiscale en sociologische invalshoeken spelen een rol. Ook enkele van de Tilburg University onderzoek dossiers (Arbeidsmarkt, BigData en Zorg en Gezondheid) hebben veel raakvlakken met pensioenen.

Tegen deze achtergrond opereert het Competence Centre for Pension Research (CCP). De primaire inhoudelijke competentie van het CCP is gericht op pensioenen en belasting, zowel nationaal als internationaal. De ontwikkeling van het pensioenstelsel wordt sterk beïnvloed door de fiscaliteit. Daarbij wordt gezien het multidisciplinaire karakter veelvuldig samengewerkt met andere disciplines, onder andere via Netspar.

Het CCP maakt deel uit van Tilburg Law School en het Fiscaal Instituut Tilburg. Financieel wordt het CCP mogelijk gemaakt door PwC.