woman with camera
Datum: Tijd: Tijdstip volgt Locatie: Campus Tilburg University

Bijbel en missie

Congres op 18 oktober 2024 in samenwerking met Missio Pauselijke missiewerken.

Tijdens het congres Bijbel en missie zullen twee vragen centraal staan. Wat is vanuit Bijbels perspectief essentieel voor een missionaire houding? En, in samenhang met deze eerste vraag, op welke manier kan de Bijbel functioneren in een missionaire aanpak?

  

Sprekers zijn onder meer: 

  • Mgr. Dr. Jan Liesen, bisschop van Breda
  • Prof. Dr. Núria Calduch Benages, directeur van het departement Bijbelse Theologie en professor Oude Testament aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana, gastprofessor aan het Pauselijk Bijbelinstituut en secretaris van de Pauselijke Bijbelcommissie
  • Pater Dr. Dinh Anh Nhue Nguyen, secretaris-generaal van de Pauselijke Missionaire Unie te Rome en gastprofessor aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana

     

Zij zullen het congresthema vanuit verschillende invalshoeken verkennen en uitdiepen en de deelnemers inspireren, ook met concrete handreikingen voor de missionaire praktijk van alledag in de parochie.

De voertaal is Engels. Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk.