News and events Tilburg University

De pastorale regel van Gregorius de Grote

Datum: Tijd: 15:00 Locatie: Zoomsessie

Zielzorg is de kunst der kunsten, schrijft paus Gregorius de Grote (590-604). Hij maakt die opmerking in vergelijking met de medische wetenschap. Hoe veel studie vraagt het wel niet om een goede arts te worden? Nog meer kunde vraagt het om een goede zielzorger te zijn.

In De pastorale regel wordt nagedacht over hoe je het beste mensen helpt in het zoeken naar zin en betekenis in hun leven en hoe je al die verschillende mensen het beste met raad en daad kan bijstaan - want jongeren zijn nu eenmaal anders dan ouderen, rijken anders dan armen, bescheiden mensen nu eenmaal anders dan trotsen en weer anders dan wankelmoedigen, vreedzamen, betweters of wijzen.

In De pastorale regel wordt de zielenherders ook duidelijk gemaakt hoe groot hun verantwoordelijkheid is en wordt hen een spiegel voorgehouden. Een zielenherder moet er voor waken hoogmoedig te worden. Om het modern te zeggen: belangrijker nog dan je professionele deskundigheid is je eigen oprechtheid, spiritualiteit en authenticiteit.

Lambert Hendriks en Bernhard Hegge vertaalden het eeuwenoude handboek voor pastorale zorg en geestelijke begeleiding en ontdekten niet alleen dat het de eerste Nederlandse vertaling is maar ook dat de raadgevingen en suggesties van Gregorius de Grote nog altijd inspirerend en van waarde zijn.

Dr. Lambert Hendriks en dr. Bernhard Hegge zijn beide priester en als respectievelijk rector en docent verbonden aan het Grootseminarie Rolduc.

 

Programma

15.00   Welkom en introductie op het thema, Arnold Smeets
                Hoe gaat dat: Gregorius de Grote vertalen? Vraaggesprek met Lambert
                Hendriks

15.15   Lambert Hendriks, Gregorius de Grote over pastoraat en geestelijke
                begeleiding

15.35   Bernhard Hegge, Spiritualiteit van toen en waarde voor nu

15.55   Gelegenheid tot vragen en nader gesprek

16.30   Afronding en sluiting

 

Gregorius de Grote. De pastorale regel. Vertaald door Lambert Hendriks en Bernhard Hegge. Ingeleid door Bernhard Hegge en Pauls Hamans. Studia Rodensia X. Kerkrade, 2021.
Informatie over het boek via deze link.

 

Praktische informatie

Wanneer: 1 oktober 2021, 15.00-16.30 uur
Locatie: Zoomsessie. Deelnemers krijgen in de ochtend van 1 oktober een mail met de zoomlink en als bijlage een PDF met enkele teksten uit De pastorale regel die tijdens het webinar besproken zullen worden.
Deelname is gratis. Aanmelden kan via deze link.