LUCE

Rode draden door de evangeliën

Datum: Tijd: 14:00 Locatie: Utrecht

Cursus met prof. dr. Wim Weren

Wie de vier evangeliën doorleest zal het meteen opvallen: er zijn opvallende overeenkomsten en opmerkelijke verschillen. Bewust of onbewust schuiven we de vier evangeliën graag in elkaar tot één doorlopend verhaal. We zijn geneigd om de verschillen te verdoezelen en open plekken in het ene evangelie op te vullen met stof uit een van de andere drie. Ook lezen we het Jezusbeeld van één bepaalde evangelist, bij voorkeur dat van Johannes, graag terug in alle andere evangeliën.

Programma

In de hier voorgestelde cursus proberen we dat allemaal juist niet te doen. Aan de hand van het nieuwe boek van Wim Weren, Rode draden in de evangeliën, gaan we elk van de vier evangeliën benaderen als een eigenstandig en coherent geheel, met eigen patronen en betekenislijnen. Deze betekenislijnen zijn de rode draden.

Maar daar blijft het niet bij. We gaan ons ook verdiepen in intertekstuele leeswijzen. Daarbij letten we op het verschijnsel dat in elk van de evangeliën stof is verwekt uit andere geschriften (het Oude Testament, vroeg-Joodse literatuur, Grieks-Romeinse geschriften) en dat teksten uit de evangeliën zelf weer de bakermat zijn van tal van nieuwe teksten en beelden, tot in onze tijd toe.

Belangrijke vragen zijn ook welke betekenissen teksten uit de evangeliën hadden in hun eigen historische en culturele setting, en welke functie en betekenis zij kunnen krijgen voor mensen die zoeken naar antwoorden op hedendaagse zin- en geloofsvragen.

Werkwijzen

De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst is een startbijeenkomst, waarna telkens een bijeenkomst volgt over een van de vier evangeliën: Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes.

De werkwijze is dat de deelnemers telkens zelf het bijbehorende deel uit het boek Rode draden doorwerken en ten minste één kritische vraag voorleggen aan de docent. Activerende werkvormen spelen in deze cursus zo een grote rol.

Doelgroepen

Doelgroepen van het boek én van deze cursus zijn: deelnemers aan Bijbelstudiegroepen en leerhuizen, scholieren uit de hoogste leerjaren van het secundair of voortgezet onderwijs, studenten in bacheloropleidingen theologie en cultuur- en religiestudies.

Tot de doelgroepen behoren ook hun begeleiders: pastores, predikanten en catecheten.

Praktische informatie

  • Wanneer: 24 oktober; 7 november, 21 november, 5 december en 19 december. Telkens van 14.00-16.30uur.
  • Locatie: Tilburg School of Catholic Theology, Nieuwegracht 61, 3512 LG Utrecht.
  • Kosten: €95 (leden van de alumniverenigingen Dialogos of VAK €80).
  • Het boek van Wim Weren, Rode draden in de evangeliën is uitgegeven door Halewijn in Antwerpen en Boekencentrum in Utrecht en is te koop via (online) boekhandels en via de uitgever.
  • Accreditatie: De cursus is bij SKGV geaccrediteerd voor 3,5 punten in de categorie Vakbekwaamheid.

Inschrijven