LUCE

Over de hardnekkige aanwezigheid van het christendom

Datum: Tijd: 13:30 Locatie: Zoomsessie

Zoompresentatie op 30 juni 2020, 13.30-14.30

Hoewel het vertrouwen in de kerk en het geloof in God op een dieptepunt zijn beland, blijft de christelijke traditie mensen inspireren. De rijkdom aan rituelen, de wijsheid van de katholieke sociale leer en de christelijke dienst aan de naaste blijken niet alleen aan gelovigen besteed.
In de bundel Over de hardnekkige aanwezigheid van het christendom
zoeken een tiental Tilburgse onderzoekers naar de actuele betekenis van het katholicisme voor het vinden van zin en troost in de zorg en het onderwijs, en voor een hernieuwde beleving van spiritualiteit. 
Gaat het christelijk geloof echt te gronde? Of blijft het hardnekkig aanwezig en maakt het zich op voor een comeback?

De bundel Over de hardnekkige aanwezigheid van het christendom onder redactie van Samuel Goyvaerts, Kees de Groot, Jos Pieper, verschijnt in de reeks Utrechtse Studies bij Uitgeverij Parthenon in Almere.

De zoompresentatie zal plaatsvinden op 30 juni 2020, 13.30-14.30 uur.

Inleidingen van prof. dr. Marcel Barnard (PThU), prof. dr. Marcel Sarot (Tilburg School of Catholic Theology) & een reactie van publiciste Yvonne Zonderop.

Aanmelden via deze link: www.tiu.nu/hardnekkig.
Het boek kan besteld worden via uw boekhandel en direct bij de uitgever.