News and events Tilburg University

Pelgrimage met een missie

Datum: Tijd: 15:00 Locatie: Luce

Vorig jaar promoveerde Gied ten Berge op Pelgrimeren met een missie. Het Palestijnse ‘Kom en zie’-initiatief in cultuurwetenschappelijk en historisch-theologisch perspectief. Het ‘Kom en zie’-initiatief van christelijke Palestijnen uit 2009 was een oproep om van pelgrimeren naar het Heilige Land meer te maken dan een traditioneel bezoek aan heilige plaatsen en dat te doen omwille van ‘vrede, liefde en verzoening’.

Het is een van de initiatieven die passen bij de trend van ‘responsible tourism’ en een voorbeeld van een vernieuwing van het pelgrimeren in deze tijd, ook wel aangeduid als ‘justice pilgrimage’.

De aanleiding voor het symposium is het verschijnen van de Engelse vertaling Pilgrimage with a Mission. The Palestinian Come and see’ initiative from a social-cultural and historical-theological perspective  in maart  van dit jaar

Het seminar Pelgrimage met een missie gaat in op een type pelgrimage, die meer wil zijn dan toerisme naar heilige plaatsen, en bezoekers uitnodigt om 'pelgrims van vrede en gerechtigheid’ te worden. De sprekers zullen belangrijke en interessante aandachtspunten en kritiekpunten belichten om verantwoord toerisme en de vernieuwing van de culturele, spirituele en theologische betekenis van de pelgrimage te kunnen versterken.

De voertaal is Engels. Vragen kunnen in het Nederlands gesteld worden.

 

Programma

14:50           Tijdens het inloggen  bespeelt Nizar Rohana de ūd.
15:00            Welkom door dr. Arnold Smeets (Luce, Tilburg).

                         Introductie op het thema: dr. Gied ten Berge (Maarssen).

15:10            Dr. Munther Isaac (Bethlehem).
15:25            Leora Alcheck (Montreal).
15:40            Korte pauze. Nizar Rohana (Utrecht) bespeelt de ūd.

15:45            Gesproken column: Shatha Bannoura (Beit Sahour).
15:55            Dr. Rami Isaac  (Breda).
16:10            Dr. Toine van Teeffelen (Bethlehem).

16:25            Vragen en discussie onder leiding van dr. Arnold Smeets.
16:45            Slotopmerkingen en dankwoord dr. Gied ten Berge.

 

Praktisch

De voertaal is Engels. Vragen kunnen in het Nederlands gesteld worden.
Deelname is gratis. Aanmelden is verplicht via www.tiu.nu/Pilgrimage.

 

Over de sprekers

Leora Alcheck is student godsdienstwetenschappen aan de McGill University in Montreal waar ze opviel met een paper getiteld “Between Augustine and Religious Zionism: De Civitate Dei en Ethical Negotiations for the present”. Ze pleit voor zowel een nieuwe joodse als een nieuwe christelijke 'pelgrimsethiek' met betrekking tot reizen naar het Land.

Shatha Bannoura MA voltooide haar master Internationale Betrekkingen in Italië en studeerde aan de Universiteit van Bethlehem. Ze is als onafhankelijke gids verbonden aan onder meer het Abrahams Path Intiative en Palestinian Heritage Trail.

Dr. Gied ten Berge is socioloog en theoloog. Hij werkte als professional in de kerkelijke vredesbewegingen  Interkerkelijk Vredesberaad  en Pax Christi Nederland. Hij is medeoprichter van Kairos Palestina Nederland. In 2020 verdedigde hij zijn proefschrift.

Dr. Rami Isaac van de Hogeschool Breda, heeft diverse publicaties op zijn naam over onder meer kritische theorie, en politieke aspecten van toerisme. Hij publiceerde talrijke artikelen en boekhoofdstukken over toerisme en politieke (in)stabiliteit, bezetting, toerisme en oorlog, ‘dark tourism’ en ‘transformational toerism’.

Rev. Dr. Munther Isaac is geboren in Beit Sahour, Palestina. Munther Isaac is predikant van de Lutherse Kerk en assistent-voorganger in de Evangelisch-Lutherse Kerk in Bethlehem. Hij deed zijn PhD studie over de Bijbelse Theologie van het Beloofde Land in Oxford, UK. Hij is Academic Dean aan het Bethlehem Bible College en directeur van de 'Christ at the Checkpoint Conference'.

Dr. Toine van Teeffelen woont en werkt in Bethlehem, hij is bekend vanwege zijn diverse publicaties over het conflict in het Land, ook als sociaal antropoloog, als kenner van de arena of pilgrims, begeleider van pelgrims en toeristen en als vredesactivist.

 

Bestel het boek of lees het digitaal

Pelgrimage met een missie. Het Palestijnse 'Come and see' initiatief vanuit een sociaal-cultureel en historisch-theologisch perspectief (Irilis, Groningen 2020) €20,00. Te bestellen op : https://www.pthu.nl/irilis/news-events/News/nsrl23-pelgrimeren-met-een-mis/

Pilgrimage with a mission. The Palestinian ‘Come and see initiative’ from a social-cultural and historical-theological perspective Pax Christi International & Pax Christi Nederland (publishers) en Kairos Palestine, ATG, Sabeel Jerusalem en het Arab Educational Institute, Utrecht 2021. Deze uitgave is met voorrang gereserveerd voor o.a. theologische en toerismeopleidingen. Aan te vragen (tegen verzendkosten): vredesbeweger@gmail.com

Digitaal is het boek beschikbaar in het Nederlands en in het Engels.