LUCE

Religieus leven met toekomst

Datum: Tijd: 15:00 Locatie: Religieus leven met toekomst

Drie webinars over verschillende aspecten van het religieuze leven.

In 2021 is het 750 jaar geleden dat de Norbertinessenpriorij van Sint-Catharinadal in Oosterhout werd gesticht. Ook de Clarissen te Megen (300 jaar), de norbertijnen van de Abdij van Berne-Heeswijk (900 jaar geleden gesticht) en de Kruisheren van St. Agatha (600 jaar geleden gesticht) vieren in 2021 een jubileum. Voor de Provincie Noord-Brabant was die aanleiding 2021 uit te roepen tot Jaar van het Brabants Kloosterleven. 

Het jubileum is de aanleiding om niet alleen het verleden te vieren maar ook naar de toekomst te kijken tijdens drie  webinars in december 2021 en januari 2022. De webinars zijn een opmaat voor een bundel over de toekomst van het religieuze leven. Publicatie is voorzien in het najaar van 2022.

De webinars en publicatie beogen een doordenking van de eigen aard en leefwijze van religieuzen en de uitstraling ervan in de huidige westerse samenleving.

Die levenskeuze en leefwijze lijkt te verdwijnen in een context waarin christelijk leven marginaal geworden is, individualisering en autonomie hoogtij vieren en nieuwe maatschappelijke tweedelingen aan het licht komen. Hoewel…?

Er leeft beslist belangstelling voor deze levensvorm bij jong en oud. Nieuwe initiatieven doen zich voor op plaatsen waarop men ze niet verwacht. Betrokkenen zetten zich op verschillende manieren in om de gemeenschappen en hun erfgoed overeind te houden. Participatie neemt nieuwe vormen aan.

In de webinars praten de verschillende auteurs over het onderwerp waarover ze zullen gaan schrijven. Het als een 'proeverij' van gedachten en inzichten. In elk van de webinars zullen telkens twee thema's voorgesteld worden. Zo wordt het een eerste kennismaking met het boek, waar naast deze onderwerpen ook bijdragen over andere thema's die van doen hebben met de toekomst van het religieuze leven opgenomen zullen worden.

 

2 december 2021, 15.00-16.30 uur Over het DNA van het religieuze leven

  • Wat is dat nu eigenlijk: religieus leven? Waar gaat het om? Waar ligt de inspiratie? Tijdens en vooral ook na Vaticanum II is daar veel over nagedacht en gesproken. Het gaat om inspiratie maar ook om herbezinning en herbronning.  
  • Vaticanum II noemt de navolging van Christus als de hoogste regel als het gaat om een vernieuwing van het religieuze leven.  Hoe kan je, in onze tijd en samenleving, de navolging van Christus begrijpen en leven?

16 december 2021, 15.00-16.30 uur Komen en blijven

  • Wat zijn motieven en overwegingen om vandaag de dag  te kiezen voor een gemeenschappelijk religieus leven? De tijdgeest lijkt niet heel open te staan voor deze levenskeuzes.
  • En, als je dan gekozen hebt, hoe is het om te leven met mensen met verschillende achtergronden en levensverhalen en deel uit te maken van een gemeenschap die divers is, in leeftijd en meer en meer ook in culturele achtergrond.

13 januari 2022, 15.00-16.30 uur Uitstraling en verwachtingen

  • Religieus leven heeft iets. Niet dat iedereen roeping zal ervaren, maar het is een specifieke levensvorm waar mensen door geïntrigeerd zijn. Hoe komt dat? Waarom blijft het religieuze leven in de belangstelling staan en worden nieuwe religieus geïnspireerde woon- en leefgroepen opgericht?
    Hoe zit dat landschap er uit? Welke motieven spelen een rol en wat zijn factoren waar jonge of nieuwe religieuze gemeenscheppingen rekening mee moeten houden?
  • De gebouwen van de oude kloosters en abdijen zijn niet uit het landschap weg te denken. Als plaatsen schoonheid en stilte en van zowel spiritueel-religieuze als cultuurhistorische betekenis.  Veel van die gebouwen zijn te groot voor de religieuze gemeenschap of komen leeg te staan. 
    Hoe kan je het erfgoed in de lijn van de oorspronkelijke bedoeling een nieuwe toekomst geven?

 

Praktische informatie

Deelname is gratis. Aanmelden kan via deze link