News and events Tilburg University

Missio

Datum: Tijd: 14:00 Locatie: Campus Tilburg, zaal Blackbox

Na 200 jaar Pauselijke missiewerken: een nieuw elan voor het missionair engagement.

Voor Missio Pauselijke Missiewerken was 2022 een jubileumjaar. In 1822 werd ‘Het Genootschap tot Voortplanting van het Geloof’ opgericht door Pauline Jaricot (1799-1862). Jaricot wilde missionarissen over de hele wereld ondersteunen in hun werk. Het genootschap werd een wereldwijde organisatie en kreeg in 1922 de naam waaronder het nog altijd bekend staat: Pauselijke Missiewerken.

Vanouds stond het missionair engagement in het teken van een betrokkenheid hier bij geloofsverkondiging daar. ‘Daar’ waren dan de missiegebieden in Azië, Latijns-Amerika en Afrika. De missiegebieden daar hebben zich intussen ontwikkeld tot (wat men noemt) jonge kerken. Inmiddels zijn priesters uit voormalige missiegebieden in ons land werkzaam in het parochiepastoraat.

Tijdens het symposium zullen verschillende sprekers ingaat op de vraag:  

Wat is de betekenis van missionair engagement voor gelovigen en parochies nu, hier in Nederland?

Speciale gast tijdens de bijeenkomst is Dinh Anh Nhue Nguyen, OFM Conv, secretaris-generaal van de Pontifcal Missionary Union (Rome).

Verder met medewerking van prof. dr. Jan Loffeld, hoogleraar praktische theologie van de TST. 

Het precieze programma wordt later bekend gemaakt. Het inhoudelijk programma wordt afgesloten met een borrel en gelegenheid tot ontmoeting.

 

Toegang is gratis. Aanmelden wordt zeer op prijs gesteld, via: www.tiu.nu/missio