News and events Tilburg University

Missio

Datum: Tijd: 14:00 Locatie: Campus Tilburg, zaal Blackbox

Na 200 jaar Pauselijke missiewerken: een nieuw elan voor het missionair engagement.

Voor Missio Pauselijke Missiewerken was 2022 een jubileumjaar. In 1822 werd ‘Het Genootschap tot Voortplanting van het Geloof’ opgericht door Pauline Jaricot (1799-1862). Jaricot wilde missionarissen over de hele wereld ondersteunen in hun werk. Het genootschap werd een wereldwijde organisatie en kreeg in 1922 de naam waaronder het nog altijd bekend staat: Pauselijke Missiewerken.

Vanouds stond het missionair engagement in het teken van een betrokkenheid hier bij geloofsverkondiging daar. ‘Daar’ waren dan de missiegebieden in Azië, Latijns-Amerika en Afrika. De missiegebieden daar hebben zich intussen ontwikkeld tot (wat men noemt) jonge kerken. Inmiddels zijn priesters uit voormalige missiegebieden in ons land werkzaam in het parochiepastoraat.

Graag nodigen we u uit om aanwezig te zijn bij een symposium op 21 april aanstaande rond de vraag:

Wat is de betekenis van missionair engagement voor gelovigen en parochies nu, hier in Nederland?

Speciale gast tijdens de bijeenkomst is aartsbisschop Emilio Nappa, president van de Pauselijke Missiewerken te Rome.

 

Als sprekers zijn uitgenodigd father Dinh Anh Nhue Nguyen, OFM Conv, secretaris- generaal van de Pontifical Missionary Union te Rome, één van de vier Pauselijke Missiewerken, prof. dr. Jan Loffeld, hoogleraar Praktische theologie en prof. dr. Monique van Dijk-Groeneboer, hoogleraar Religieuze educatie; beide hoogleraren zijn verbonden aan de Tilburg School of Catholic Theology.

Father Anh Nhue zal spreken over de missionaire geest volgens het magisterium van paus Franciscus en zal suggesties doen voor missionaire animatie in de parochie.

Professor Loffeld zal ingaan op de theologische betekenis van missionair elan en de relevantie verkennen voor de lokale kerk in pastoraal-theologisch perspectief.

Professor Van Dijk legt verbanden met het Synodaal Proces binnen de katholieke kerk als mogelijkheid en inspiratiebron voor een hedendaags missionair engagement in de voetsporen van Pauline Jaricot.

Het inhoudelijk programma wordt om 16.30 uur afgesloten en gevolgd door een borrel en gelegenheid tot ontmoeting.

Toegang is gratis. Aanmelden wordt zeer op prijs gesteld, via: www.tiu.nu/missio.