News and events Tilburg University

Levensbeschouwing in multireligieuze klassen

Datum: Tijd: 15:30 Locatie: Zoomsessie

Online masterclass

Op 23 september geeft dr. Maike Domsel een masterclass special voor docenten godsdienst en levensbeschouwing, studenten en geïnteresseerden in de thematiek van theologie, pastoraat en levensbeschouwing in een multireligieuze context. De titel van haar inleiding is:

A spirituality of compassion as a common good in times of God´s absence?

 

In de postmoderne Europese samenlevingen lijkt het voor het eerst mogelijk om zonder geloof te leven. De vraag rijst dan ook hoe een gemeenschappelijke spiritualiteit kan worden opgebouwd met betrekking tot leiderschap in de context van het secundair onderwijs.

Dr. Maike Dolmer onderzoekt of de leidende principes van mededogen en vrijheid geschikt zijn om de uitdagingen aan te gaan van een spirituele heterogeniteit die zowel institutionele als niet-institutionele spiritualiteit en ook de verschillende vormen van atheïsme in aanmerking neemt.

Het is noodzakelijk dat zowel overeenkomsten als onverenigbaarheden worden uitgesneden en voldoende ruimte krijgen. Deze moeten dan weer dienen als basis voor reflectie en als spiritueel fundament voor het gemeenschappelijke doel om wereldwijde crises zoals de aanhoudende Covid-19 pandemie te boven te komen. Zij denken met name na over de gemeenschappelijke benadering van een gedeelde verantwoordelijkheid voor de planeet.


Over de spreker
Maike Maria Domsel (*1978), Dr. theol., docente katholieke godsdienstpedagogiek in Bonn en universitair docent godsdienstpedagogiek aan de Universiteit van Duisburg-Essen. Zij studeerde in Bonn en promoveerde in 2019 aan de Universiteit voor Katholieke Theologie in Keulen. Haar onderzoek richt zich op de spiritualiteit van godsdienstleraren en op het gebied van de vergelijkende theologie in het kader van een postdoctoraal project in godsdienstonderwijs aan de universiteit van Bonn.

Programma
15.30    Welkom en introductie door prof. dr. Monique van Dijk-Groeneboer,
          
      hoogleraar religieuze educatie (TST).
15.40    Inleiding door dr. Maike Maria Domsel.
                 
Aansluitend is er ruim de tijd voor vragen en voor een nader gesprek.
17.00    Afronding door prof. dr. Monique van Dijk-Groeneboer.

Praktische informatie

De voertaal is Engels.
Via de chat kunnen vragen in het Nederlands gesteld worden.
Wanneer:         23 september, 15.30-17.00 uur

Locatie:           Via Zoom. Deelnemers krijgen in de ochtend van 23 september een link toegestuurd.
Deelname is gratis. Aanmelden verplicht via link.