LUCE

Theologie Online

Inleiding cursussen Theologie Online

Al millennia lang beweegt religie mensen tot grootse dingen: tot daden van naastenliefde, tot ongeëvenaarde prestaties op het gebied van beeldende kunst, muziek, bouwkunst en poëzie en tot hoge vormen van geestelijke reflectie. Religie drijft mensen omdat zij raakt aan de grootste, meest wezenlijke levensvragen, de ‘ultimate concern’ van de mens: wie ben ik, waar kom ik vandaan, waar ga ik heen, wat is de zin, wat moet ik doen? Religie kan voorzien in een ethisch kompas, in inspiratie, in een hoger doel om het leven aan op te dragen, in verbondenheid en in een onvoorwaardelijk vertrouwen in het leven. Ondanks secularisatie en individualisering blijven mensen zoeken naar zingeving. Met de woorden van Dorothee Sölle kunnen we zeggen: ‘De mens is ongeneeslijk religieus.’

Een keerzijde van hoge idealen en diepe overtuigingen is dat het iemand blind kan maken voor de opvattingen en keuzes van anderen. Dit kan ertoe leiden dat iemand de ander zijn of haar levensvisie wil opdringen; religie heeft daardoor ook geleid tot geweld en intolerantie. Fundamentalisme en extremisme horen feitelijk net zo bij religie als naastenliefde en barmhartigheid.

Doordrenkt

Onze cultuur is doordrenkt van religie en vooral van het christendom. Een gebrek aan kennis over het christelijk geloof, ‘religieus analfabetisme’, zoals we dat tegenwoordig wel zien, is een gemis; wie het verleden niet kent, snapt immers de wereld van nu ook niet goed. In de theologie wordt nagedacht over God en over alles wat verband houdt met God. Theologie is niet alleen een kwestie van nauwkeurige en kritische reflectie en het bestuderen van boeken, maar ook van het onderzoeken en duiden van uitingen van religiositeit in muziek, films, literatuur en beeldende kunst, en het begrijpen van de liturgie. Religie en theologie zijn overal, in ons en om ons heen, vaak heel dichtbij.

Stapje verder

Voor wie een stapje verder wil gaan in het bestuderen van het geloof heeft Luce een digitale inleiding in de theologie ontwikkeld: Theologie Online. Deze cursus ligt op prebachelor-niveau. Ze kan dienen voor eigen plezier en interesse of als opstap naar een wetenschappelijke theologiestudie. De digitale cursus Theologie Online beoogt een kritisch zoeken naar inzicht in het christelijk geloof. Je komt op een eigentijdse doch grondige wijze meer te weten van de geloofsinhoud van het christendom, en specifiek van de rooms-katholieke traditie daarbinnen, en hoe deze door de eeuwen heen en wereldwijd vorm heeft gekregen. Daarbij is steeds veel aandacht voor beeldende kunst en muziek.

Doelgroep

Theologie Online is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is om op academische wijze nader kennis te maken met de katholieke geloofstraditie en de kritische reflectie hierop. Van belang is dat de cursist beschikt over enige religieuze voorkennis, voldoende belangstelling in cultuur en godsdienst, enthousiaste leergierigheid, een zeker abstract denkniveau, het vermogen tot kritische reflectie en vaardigheden zoals het kunnen lezen en begrijpen van (soms anderstalige) wetenschappelijke/theologische teksten.

  Cursusaanbod Theologie Online

  Het Credo

  Het lesmateriaal is verdeeld over 15 lesmodules op Canvas, de digitale leeromgeving van (onder andere) Tilburg University. De lessen zijn ingedeeld aan de hand van de inhoud van de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel en behandelen de belangrijkste leerstellingen van de christelijke geloofstraditie.

  In elke les wordt een belangrijk thema uitgelegd en uitgediept. De cursist kan op elk gewenst tijdstip met de cursus starten. De colleges zullen zodanig van opzet zijn dat cursisten op elk moment kunnen instappen. Het leertempo bepaal je zelf, doch aanbevolen wordt om de cursus binnen 1 kalenderjaar af te ronden. De totale studiebelasting bedraagt gemiddeld 150 uur voor zelfstudie en het verwerken van de colleges.

  Na inschrijving heeft een student de mogelijkheid om een jaar gebruik te maken van van de digitale leeromgeving. Deze termijn is voldoende om de cursus af te ronden. Indien na een jaar de cursus nog niet is afgesloten, dient in geval van verlenging het bedrag voor het nieuwe jaar opnieuw te worden voldaan.

  Organisatie

  Theologie Online is een digitale cursus die vanuit Tilburg University wordt aangeboden door Luce, onderdeel van de Tilburg School of Catholic Theology. Het wetenschappelijk niveau van de cursus is hiermee gegarandeerd.

  Staf

  • Prof. dr. Herwi Rikhof, hoofddocent
  • Dr. Arnold Smeets, cursusbegeleider

  Praktische informatie

  De cursus wordt aangeboden via het digitale onderwijsplatform Canvas van Tilburg University.

  Studiebelasting. De cursus bestaat uit 15 lessen (modulen) met een studiebelasting van ca. 150 uur. 
  Kosten:  € 850. Deelnemers hebben een jaar toegang tot de digitale leeromgeving. 
  Inschrijven via deze link.
  Voor informatie  mail naar a.a.m.smeets@tilburguniversity.edu.

   


  Wat vinden cursisten?

  • Ik vind de cursus boeiend en uitdagend, precies goed voor een eerste kennismaking met de theologie.
   Er is een goede balans tussen teksten lezen en beluisteren, zelf op onderzoek uit gaan en opdrachten maken.
   Het contact met de docent is prettig en laagdrempelig. Hij geeft goed feedback en aanvullingen op mijn opdrachten.
   De colleges van Herwi Rikhof zijn heel interessant en vormen een leuke afwisseling met de rest van de stof.
   De cursus is ideaal om te volgen naast je werk, je kunt het helemaal in je eigen tempo doen.
   M. Kremers
    
  • Zoekende naar een passende cursus voor verdieping van mijn geloof kan ik met volle overtuiging zeggen dit te hebben gevonden in de online-cursus “inleiding in de theologie” van Tilburg University. Helder, verdiepend, inspirerend, uitdagend en zeer verrijkend voor mijn geloofsleven. Ik kan het een ieder die “zoekt te verstaan” van harte aanbevelen. 
   Jasper Boerman (51 jr en belijdend lid van de Protestantse Kerk in Nederland)
  De vroege kerkgeschiedenis

  De cursus behandelt aspecten van de geschiedenis van het vroege christendom, meer bepaald de periode van de 2e eeuw tot de 5e eeuw. Het gaat om de tijd van de opkomst van de kerk, de periode van vervolging en groei na de Constantijnse Wending. Tenslotte behandelt de cursus de ontstaansgeschiedenis van de christologische dogma's in de periode van en na het Concilie van Nicea.

  De cursus is afgeleid van de Bachelor cursus Patristiek. De leergang ligt op pre-bachelor niveau en is primair bedoeld voor zelfstudie en verdieping. 

  Cursusopbouw

  Module 1 De historische bril. Een inleiding op de wetenschappelijke benadering.

  Module 2 Na het ontluiken. Een verkenning van de religieus-culturele achtergronden en wortels van het christendom.

  Module 3 Het opbloeien van het christendom. Deze module begint na de periode van het Nieuwe Testament en behandelt de periode van christenvervolgingen en de tijd van de Constantijnse Wending.

  Module 4 Hoe God te denken. Een verkenning van het ontstaan en de ontwikkeling van het christelijke theologische denken over God en over de Godheid van Jezus.

  Module 5 De schaduw van Nicea. De hoofdlijnen van de ontwikkeling van de orthodoxie na het Concilie van Nicea tot aan het Concilie van Chalcedon.

  Module 1 is een algemene inleiding. Modules 2-5 behandelen het tijdvak inhoudelijk. De modules bestaan uit de basisstof in de vorm van kennisclips, een synopsis van de stof van de kennisclips en verwerkingsopdrachten. De begeleidend docent zal de antwoorden op de verwerkingsopdrachten lezen en beoordelen en eventueel voorzien van feedback.
  Verder is er per module is verdiepend leermateriaal in de vorm van PDF's en verwijzingen naar literatuur en naar externe websites.

  Na inschrijving heeft een student de mogelijkheid om een jaar gebruik te maken van van de digitale leeromgeving. Deze termijn is ruim voldoende om de cursus af te ronden. Indien na een jaar de cursus nog niet is afgesloten, dient in geval van verlenging het bedrag voor het nieuwe jaar opnieuw te worden voldaan.

  Staf

  Samensteller en begeleidend docent dr. Arnold Smeets.

  Praktische informatie

  De cursus wordt aangeboden via het digitale onderwijsplatform Canvas van Tilburg University.

  Studiebelasting. De cursus bestaat uit 5 lessen (modulen). De lessen vergen ca. 16 uur zelfstudie per les, afhankelijk van de hoeveelheid (facultatieve) leerstof die je tot je wilt nemen. 
  Kosten:  € 345. Deelnemers hebben een jaar toegang tot de digitale leeromgeving. 
  Inschrijven via deze link.
  Voor nadere informatie mail naar a.a.m.smeets@tilburguniversity.edu.