woman with camera

Rouw en zingeving. Perspectieven en handreikingen voor de praktijk van pastoraat en geestelijke verzorging

Datum: Tijd: 09:00 Locatie: Wordt nader bekend gemaakt

Iedere rouw is anders. Goed luisteren naar wat gezegd wordt, ook naar het verdriet en de stiltes, is een basiscompetentie om rouwenden bij te staan in hun verdriet en verwerking. Kennis en inzicht in wat er speelt tijdens rouwprocessen is van belang voor het goede verstaan en maakt deel uit van de professionele competenties van geestelijk verzorgers.

In deze cursus worden twee perspectieven op rouwen met elkaar verbonden. Naast het perspectief van de theorievorming vanuit de psychologie omtrent rouw en rouwprocessen, biedt de cursus het perspectief van een pastoraal-theologische reflectie en vertaling naar de professionele praktijk van pastoraat en geestelijke verzorging.

Tijdens de vier bijeenkomsten (van telkens twee dagdelen) zal ingegaan worden op verschillende contexten van pastoraat en geestelijke verzorging (thuis, hospice, dementie) en wordt aandacht besteed aan specifieke thema’s in verband met rouw en rouwprocessen zoals mythes rondom rouw, systemisch werken en rouw bij kinderen en jongeren. 

 

Het programma

In het algemeen worden psychologische en pastoraal-theologische perspectieven gecombineerd. Er komt literatuur aan de orde, afgewisseld met oefeningen en concrete werkvormen. De lesinhoud van dagen is als volgt:

Dag 1: Rouwtheorieën, levensverhaal en zingeving. Psychologische theorieën van rouwprocessen worden besproken, alsook welke rol dit speelt in het levensverhaal van mensen.

Dag 2: Op deze dag wordt ingegaan op levensbeschouwelijke beelden van lijden en de dood. Hier komen ook theologische vragen rond de dood aan de orde en welke rol een geestelijk verzorger hier kan spelen.

Dag 3: De dag begint met een introductie in een systemisch perspectief op rouw. In de middag wordt ingegaan op rouw in verschillende culturen en wordt gewerkt met een casus en begeleidingsmateriaal.

Dag 4: De laatste dag wordt aandacht besteed aan veerkracht, spirituele groei en rituele vormgeving rond rouw. De cursus wordt afgesloten met een integratieopdracht van al het geleerde in de vierdaagse.

 

Docenten

Dr. Ellen Dreezens is psycholoog en verbonden aan de Tilburg School of Social Behaviour en als universitair docent aan het University College. In haar eigen praktijk Live Love Lose geeft ze hulp bij ervaringen van verlies. Voor de Academie voor Coaching & Counselling verzorgt de cursus Rouw en verlies coach.

Dr. Niels den Toom is theoloog en als universitair docent geestelijke verzorging verbonden aan de Tilburg School of Catholic Theology. Daarnaast werkt hij als geestelijk verzorger in een verpleeghuis.
 

Praktische informatie

  • Wanneer en waar: voorjaar 2025, 9.30-17.00 uur, Campus Universiteit van Tilburg
  • De studielast 4 EC (112 studieuren).
  • Kosten €1750 (inclusief lunch en literatuur).

Accreditatie bij SKGV is aangevraagd.

Voor informatie of aanmelden: mail naar Luce.