LUCE

Symposium De heilige kardinaal Newman

Datum: Tijd: 14:00 Locatie: Utrecht

Op 13 oktober 2019 wordt John Henry kardinaal Newman heilig verklaard. Onlangs is het tweede wonder erkend. Tijdens de bijeenkomst gaat het niet over het wonder maar over het wonderlijke leven van Newman: van anglicaan werd hij katholiek en hij werd kardinaal gecreëerd door paus Leo XIII. Hij was een invloedrijk schrijver en denker.

Dagvoorzitter is prof. dr. Rudi te Velde. Sprekers zijn studentenpastor Michiel Peeters en promovendus Jorn Ackermans. Na een terugblik op het interessante proces van heiligverklaring – en de plechtigheid zelf, waar Jorn Ackermans bij was – gaat het in de bijdragen van Ackermans en Peeters verder over de rol en betekenis van het geweten bij Newman en over het profetische karakter van zijn denken. Hij leefde in een andere tijd maar zijn denken en spiritualiteit, evenals zijn beleving van het priesterschap, zijn nog altijd inspirerend en waardevol voor huidige levensvragen. Zowel toen als nu geeft hij aanzetten tot bezinning en reflectie.

Praktische informatie

  • Wanneer: 8 november 2019, 14.00-16.30 uur
  • Waar: Nieuwegracht 65, 3512 LG Utrecht
  • Kosten: Toegang is gratis. Aanmelden verplicht via www.tiu.nu/Newman.

Inschrijven