LUCE

Symposium De heilige kardinaal Newman

Datum: Tijd: 14:00 Locatie: Utrecht

Op 13 oktober 2019 werd John Henry kardinaal Newman heilig verklaard. Onlangs is het tweede wonder erkend. Tijdens de bijeenkomst over Newman gaat het niet over het wonder maar over zijn wonderlijk leven: van anglicaan werd hij katholiek en werd hij kardinaal gecreëerd door paus Leo XIII. Hij was en is een invloedrijk schrijver en denker.

Dagvoorzitter is prof. dr. Rudi te Velde. Sprekers zijn studentenpastor Michiel Peeters en promovendus Jorn Ackermans: hij was in Rome op de dag van de heiligverklaring en zal zijn indrukken van de plechtigheid delen.

Programma

 • 13.30   Inloop
 • 14.00   Welkom en opening door de dagvoorzitter
 • 14.15   Impressies van een heiligverklaring door Jorn Ackermans MSc MA
 • 14.30   Inleiding Jorn Ackermans MSc MA
  De rol van het geweten bij John Henry kardinaal Newman
  Na korte typering van leven en werk van Newman, en natuurlijk ook diens bekering, zal het gaan over hoe hij dacht over het geweten. De context van de 19e-eeuwse dialoog daaromtrent tussen hem en tijdgenoten vormt de achtergrond van zijn ontwikkeling in denken waarbinnen het geweten door zijn leven heen een centrale rol heeft gespeeld. Waarom zijn Newmans denkbeelden nog altijd relevant voor onze tijd en onze kerk?
 • 15.00   Korte pauze
 • 15.15   Inleiding mr. drs. Michiel Peeters
  Profetische kracht: Newman als pionier in geloofseducatie
  Juist het bij zijn bekering gevonden objectieve geloofsbegrip maakt dat Newman profetisch kon zijn wat betreft de benadering van het gelovige subject. Het belang van zekerheid in het oordeel, de vrijheid als enige toegangsweg tot de waarheid, en het Christendom als ‘beweging’ (‘personal influence’, cor ad cor loquitur), het zijn newmaniaanse thema’s die misschien juist in de huidige context hun waarde beginnen te bewijzen, bijvoorbeeld in studentenpastoraat.
 • 15.45 Gesprek met de zaal.
 • 16.15 Afsluiting.

Praktische informatie

 • Wanneer: 8 november 2019, 14.00-16.30 uur
 • Waar: Nieuwegracht 65, 3512 LG Utrecht
 • Kosten: Toegang is gratis. Aanmelden verplicht via www.tiu.nu/Newman.

Inschrijven