LUCE

Theologische verkenningen. Reeks met prof. dr. Erik Borgman

Datum: Tijd: 15:00 Locatie: Nieuwegracht 61, 3512 LG Utrecht

Erik Borgman is een van de bekendste theologen van Nederland. Hij doordenkt de grote vragen van de traditie en de moderne cultuur en neemt deel aan het publieke debat.
In 2020 verscheen deel een van de trilogie Alle dingen nieuw. Een theologische visie voor de 21e eeuw (Utrecht: KokBoekencentrum, 2020). Borgman werkt aan het tweede en derde deel. De collegereeks staat in het teken van het proces van reflectie over de thema’s en vragen die in het tweede en derde deel aan de orde zullen komen.

In algemene zin is de collegereeks een theologische verkenning van de huidige context van onze samenleving, bezien vanuit de katholieke traditie en in dialoog met denkers en van vandaag. Tijdens de zes colleges zal zeker ook de dialoog met de deelnemers aan deze reeks gezocht worden.

Het college wordt afgesloten met een leernotitie. In de leernotitie kan ook de eigen theologische vraag van de deelnemer uitgangspunt zijn. 

Bij het college hoort een literatuurlijst die aan het begin van de reeks ter beschikking gesteld zal worden.

 

Prof. dr. Erik Borgman is hoogleraar Theologie van de religie, in het bijzonder het christendom, aan de Universiteit van Tilburg. Hij is lekendominicaan en verbonden aan het Huis van Dominicus in Utrecht.

Praktische informatie

  • Wanneer: 5 en 19 maart, 2 en 16 april, 7 en 21 mei , telkens van 15.00-16.45 uur.
  • Locatie: Nieuwegracht 65, 3512 LG Utrecht.
  • Kosten: € 450. Aanmelden via deze link.
  • Studielast: 3EC. Geaccrediteerd door SKGV met 6,5 punten in de categorie Vakbekwaamheid.

De cursus is toegankelijk voor MA studenten. Informatie via luce-crc@tilburguniversity.edu.