Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Arbeidsparticipatie van werknemers met dyslexie - Promotieonderzoek

Gepubliceerd: 01 maart 2019 Laatst bijgewerkt: 15 juli 2019

Drs. J.P.M. de Beer, Prof. dr. J.J.L. van der Klink, Dr. Y.F. Heerkens, Dr. J.A Engels

Doel van het onderzoek is om vanuit verschillende perspectieven de arbeidsparticipatie van werknemers met dyslexie in kaart te brengen en te verbeteren: welke factoren faciliteren of inhiberen die arbeidsparticipatie? Welke interventies zijn volgens zowel de werknemers zelf als de direct-leidinggevenden mogelijk om die arbeidsparticipatie te verbeteren?

 

Onderzoeksvragen

1.  Welke factoren zijn van invloed op de arbeidsparticipatie van werknemers met dyslexie? Methode: systematische review, resp. qualitative research synthesis. De in de literatuur gevonden factoren zijn gecategoriseerd in het ICF-schema.

Status: De review is afgerond en gepubliceerd in BMC Public Health, 2014, 14:77.

2. Bestaat er een samenhang tussen de factoren die in de literatuur zijn gevonden? Methode: secundaire analyse van de data uit de kwalitatieve studies in de systematische review. Status: de uitvoering van de secundaire analyse loopt. Inleiding en methode voor de studie zijn geschreven.

3. Komen de factoren uit de literatuur en de indeling, gemaakt op basis van de secundaire analyse, overeen met door de werknemers met dyslexie zelf genoemde factoren?  Methode: semi-gestructureerde interviews en framework-analysis. Er wordt gebruikgemaakt van de work-capabilities zoals die door Van der Klink et al. zijn gedefinieerd op basis van de Capability Approach van Amartya Sen. Status: de afname en analyse van de interviews loopt. De methode voor de studie is geschreven.

4. Welk beeld hebben direct-leidinggevenden van werknemers met dyslexie, van dyslexie in relatie tot werk? Methode: kwalitatieve interviews. Status: moet nog worden uitgevoerd.

5. Welke interventies zijn mogelijk om de arbeidsparticipatie van werknemers met dyslexie te verbeteren? Methode: literatuurstudie en gebruik van de gegevens uit de interviews met werknemers en direct-leidinggevenden. Status: moet nog worden uitgevoerd.