Tranzo - aw arbeid en gezondheid

Re-integratie Verslag-toetsing en re-integratiegedrag van werkgevers - Extern promotieonderzoek

Gepubliceerd: 01 maart 2019 Laatst bijgewerkt: 07 mei 2020

Drs. H.A.M. Eekhoudt, Prof. dr. R.W.B. Blonk, Prof. dr. S. Oomens, Dr. F.G. Slebus

Werkgevers spannen zich in om zieke werknemers te re-integreren. Deze inspanningen worden getoetst en indien onvoldoende bevonden, gesanctioneerd. Sanctie is geen doel op zich. De vraag in dit onderzoek is, wat zijn nu bevorderende en belemmerende factoren voor werkgevers voor het leveren van de juiste re-integratie inspanningen. Hoe zou een protocol en toets van de re-integratie inspanningen er uit moeten zien om te bewerkstelligen dat een werkgever een zieke werknemer duurzaam re-integreert.