Tranzo - aw verstandelijke beperking

Producten / kennis delen

De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking heeft tot doel om bij te dragen aan (1) kennisontwikkeling en (2) kennisdeling in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Kennisontwikkeling binnen de Academische werkplaats heeft tot onderstaande producten geleid.

Aan deze producten ligt een ethisch perspectief op zorgverlening (menslievende professionalisering) ten grondslag, waarbij de verbinding met cliënten vanuit persoonlijke betrokkenheid wordt gezien als voorwaarde voor professionaliteit. Deze visie wordt nader uiteengezet in de inaugurele rede van prof. dr. Petri Embregts (Zien, bewogen worden, in beweging komen). 

Klik op onderstaande kaders voor meer informatie.

Kennisdeling middels consultatievragen
Vrijheidsbeperkingen in de dagelijkse zorg
Publiek Stigma
Overzicht projecten AWVB
COVID-19 update
COVID-19 factsheets
COVID-19 en de zorg en ondersteuning aan mensen met verstandelijke beperkingen
Sterker dan de kick (tweede, herziene druk)
Gezegd of gezwegen
Begeleiders in Beeld (landelijke erkenning)
Menslievende professionalisering
Het kiezen van een zorgaanbieder