Tranzo Tilburg University

Producten / kennis delen

De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB) heeft tot doel om bij te dragen aan (1) kennisontwikkeling en (2) kennisdeling in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. De AWVB vertaalt actuele kennis uit onderzoek in toegankelijke en direct toepasbare praktijkproducten en lesmodules, zodat nieuwe wetenschappelijke kennis zo snel mogelijk zijn weg vindt naar de praktijk.

Aan deze producten ligt een ethisch perspectief op zorgverlening (menslievende professionalisering) ten grondslag, waarbij de verbinding met cliënten vanuit persoonlijke betrokkenheid wordt gezien als voorwaarde voor professionaliteit. Deze visie wordt nader uiteengezet in de inaugurele rede van prof. dr. Petri Embregts (Zien, bewogen worden, in beweging komen). 

Via onderstaande productcategorieën vind je (meer informatie over) alle beschikbare producten van de AWVB:

Websites & webapps

De AWVB maakt handige, digitale toepassingen naar aanleiding van relevante onderzoeksresultaten. Deze online tools kunnen mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en zorgprofessionals direct gebruiken in de praktijk.

Bekijk het volledige overzicht op awvb.nl

Bekijk hieronder een voorbeeld.

  • Familie enzo: webapp voor mensen met een licht verstandelijke beperking

Uit onderzoek blijkt dat familieleden een centrale rol spelen in het netwerk van mensen met een licht verstandelijke beperking. Inzicht in het familienetwerk kan helpen om het sociale netwerk actief te betrekken en steviger te maken. De webapp ‘Familie enzo’ helpt daarbij.

Factsheets & infographics

Wetenschappelijke onderzoeksrapporten en artikelen zijn vaak erg lang en bevatten complexe taal. Via korte samenvattingen in de vorm van factsheets en infographics vatten we de belangrijkste informatie en resultaten van de AWVB-onderzoeken samen in toegankelijke teksten en verhelderende illustraties.

Bekijk het volledige overzicht op awvb.nl

Bekijk hieronder enkele voorbeelden.

  • Betekenisvolle interactiemomenten met mensen met een zeer ernstig verstandelijke beperking

Voor mensen met een zeer ernstig verstandelijke (meervoudige) beperking en hun begeleiders is het aangaan van betekenisvolle interactiemomenten niet altijd eenvoudig. Om begeleiders hiervoor meer handvatten te bieden, heeft de AWVB onderzocht wat voor hén een interactiemoment met iemand met een zeer ernstig verstandelijke beperking betekenisvol maakt. In het onderzoek is ook gekeken naar welke omstandigheden helpend zijn voor het ontstaan van een betekenisvol interactiemoment. Bekijk de factsheet over dit onderzoek.

  • Wat heeft het trainingstraject LFB Naar de Top ervaringsdeskundige trainers en deelnemers gebracht?

LFB Naar de Top! is een trainingstraject voor mensen met een verstandelijke beperking. Het traject bestaat uit vier trainingen die zich richten op persoonlijke groei en talentontwikkeling. In een van de trainingen worden ervaringsdeskundigen opgeleid tot ervaringsdeskundige trainer. Samen met hun coach verzorgen zij bij hun eigen zorgorganisatie de andere drie trainingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Lees in deze infographic over hun ervaringen.

Methodes & vragenlijsten

Zorgprofessionals kunnen met behulp van door de AWVB onderzochte methodes en vragenlijsten het gedrag of de behoeften van mensen met een verstandelijke beperking in kaart brengen. We onderzoeken ook of bestaande methodes werken.

Bekijk het volledige overzicht op awvb.nl

Bekijk hieronder enkele voorbeelden.

  • De VerbanXdoos: hulp bij zelfbeschadigend gedrag

Zelfbeschadigend gedrag komt vaak voor bij mensen met een verstandelijke beperking en kan ernstige gevolgen hebben voor de persoon zelf en zijn omgeving. Het is vaak lastig om zelfbeschadigend gedrag goed in kaart te brengen en gerichte interventies in te zetten. De VerbanXdoos kan je hierbij helpen. De VerbanXdoos is een hulpmiddel dat begeleiders en gedragsdeskundigen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking helpt bij het stapsgewijs in kaart brengen van zelfbeschadigend gedrag van cliënten. De VerbanXdoos is te bestellen bij de AWVB.

  • Psychologische Basisbehoeftenlijst Verstandelijke Beperking (PBVB)

Ieder mens heeft drie psychologische basisbehoeften: autonomie, verbondenheid en competentie. Het vinden van bevrediging van de drie basisbehoeften is essentieel voor het ervaren van welbevinden. De Psychologische Basisbehoeftenlijst – Verstandelijke Beperking (PBVB) brengt eenvoudig in kaart in hoeverre iemand met een verstandelijke beperking zelf ervaart dat zijn psychologische basisbehoeften worden vervuld. Bekijk hier hoe je de PBVB kunt bestellen.

Handboeken & trainingen

De AWVB biedt trainingen en handboeken voor zorgprofessionals. Zo zijn er trainingen over de invloed van je attitude en gedrag op de manier van ondersteuning. Ook is er een training over hoe je mensen met een licht verstandelijke beperking kunt motiveren van een verslaving af te komen. Daarnaast maakten we een handboek over hoe te handelen bij (vermoedens van) seksueel misbruik van en door mensen met een verstandelijke beperking.

Bekijk het volledige overzicht op awvb.nl

Bekijk hieronder enkele voorbeelden.

Seksueel misbruik van en door mensen met een verstandelijke beperking is een beladen en ingewikkeld thema. Het kan een groot geheim zijn dat cliënten lang bij zich dragen. De precieze cijfers lopen uiteen, maar seksueel misbruik komt bij mensen met een verstandelijke beperking vaak voor. Zowel binnen zorgorganisaties als daarbuiten. Daarvoor kunnen en willen we onze ogen niet sluiten. Daarom schreef de AWVB het handboek ‘Gezegd of gezwegen’. Het handboek wordt ook gebruikt bij verschillende nascholingscursussen van RINO Zuid over diagnostiek bij seksueel misbruik.

Ook mensen die een licht verstandelijke beperking hebben of functioneren op zwakbegaafd niveau, kunnen verslaafd raken. Bijvoorbeeld aan genotsmiddelen, gamen of internetten. Om hen te motiveren tot gedragsverandering, ontwikkelde de AWVB de training ‘Sterker dan de kick’. De training bestaat uit 10 bijeenkomsten die een vaste structuur hebben. De trainer start met een terugblik op de vorige bijeenkomst en bespreking van de huiswerkopdracht. Vervolgens komt nieuwe theorie aan bod en wordt er geoefend. De training eindigt met een terugblik op de bijeenkomst en uitleg over de huiswerkopdracht. Bekijk hier een filmpje over de training.

Video’s & podcasts

Beeld en geluid zeggen vaak meer dan geschreven taal. In korte en heldere filmpjes geven we uitleg over onderzoek en praktijkproducten of zoomen we in op de ervaringen van mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en zorgprofessionals. In een podcastserie maken we de persoonlijke verhalen van mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders zichtbaar.

Bekijk het volledige overzicht op awvb.nl

Bekijk hieronder enkele voorbeelden.

  • Het belang van een bondgenoot

Hoe kan een ‘bondgenoot’ ondersteuning bieden aan gezinnen met een kind met een verstandelijke beperking en een intensieve zorgvraag? In deze video zie je hoe dat gaat bij Sincere en zijn moeder Myshanun. Zij kunnen, als het nodig is, een beroep doen op bondgenoot Kirsten. Myshanun: “Ik weet niet of ik het zonder haar had gered.”

  • Wat betekent het om te leven met een verstandelijke beperking?

Wat betekent het om te leven met een verstandelijke beperking? Of om ouder te zijn van een kind met een verstandelijke beperking? Petri Embregts gaat hierover in gesprek met Gijs Wanders, Marike van Weelden en Ellis Jongerius. Beluister de podcast.

Lesmodules

De AWVB ontwikkelt lesmodules voor interne academies van zorgorganisaties en mbo-zorgopleidingen. Deze kosteloos beschikbare modules gaan over thema’s waar mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en zorgprofessionals mee te maken kunnen hebben. Ze zijn gemaakt op basis van recent wetenschappelijk onderzoek van de AWVB, in samenwerking met mbo-docenten. Er is ook een module specifiek voor cliëntondersteuners en -bemiddelaars.

Bekijk het volledige overzicht op awvb.nl

Bekijk hieronder enkele voorbeelden.

De module gaat in op de zelfdeterminatietheorie over de menselijke motivatie en technieken van motiverende gespreksvoering bij mensen met een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid: hoe dragen deze bij aan hun zelfbepaling? Een gastles met een ervaringsdeskundige en een praktijksimulatie maken onderdeel uit van de lessen.

De module gaat in op het belang van een sociaal netwerk voor mensen met een verstandelijke beperking, met een specifieke focus op het familienetwerk. Hoe breng je het familienetwerk van iemand met een verstandelijke beperking in beeld en hoe ga je daarover in gesprek met deze persoon en zijn of haar netwerk? Een gastles met een ervaringsdeskundig familielid maakt onderdeel uit van de lessen. De lesmodule is kosteloos beschikbaar voor opleidingsfunctionarissen bij interne academies van zorgorganisaties en voor alle docenten die betrokken zijn bij mbo-opleidingen aan toekomstige zorgprofessionals.

Deze modules kun je rechtstreeks opvragen door een e-mail te sturen naar Luciënne Heerkens, kennismanager AWVB, g.c.j.heerkens@tilburguniversity.edu