Tranzo Tilburg University

Producten / kennis delen

De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB) heeft tot doel om bij te dragen aan (1) kennisontwikkeling en (2) kennisdeling in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. De AWVB vertaalt actuele kennis uit onderzoek in toegankelijke en direct toepasbare praktijkproducten en lesmodules, zodat nieuwe wetenschappelijke kennis zo snel mogelijk zijn weg vindt naar de praktijk.

Aan deze producten ligt een ethisch perspectief op zorgverlening (menslievende professionalisering) ten grondslag, waarbij de verbinding met cliënten vanuit persoonlijke betrokkenheid wordt gezien als voorwaarde voor professionaliteit. Deze visie wordt nader uiteengezet in de inaugurele rede van prof. dr. Petri Embregts (Zien, bewogen worden, in beweging komen). 

Via onderstaande productcategorieën vind je (meer informatie over) alle beschikbare producten van de AWVB:

Websites & webapps

De AWVB maakt handige, digitale toepassingen naar aanleiding van relevante onderzoeksresultaten. Deze online tools kunnen mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en zorgprofessionals direct gebruiken in de praktijk.

Bekijk het volledige overzicht op awvb.nl

Bekijk hieronder een voorbeeld.

 • Familie enzo: webapp voor mensen met een licht verstandelijke beperking

Uit onderzoek blijkt dat familieleden een centrale rol spelen in het netwerk van mensen met een licht verstandelijke beperking. Inzicht in het familienetwerk kan helpen om het sociale netwerk actief te betrekken en steviger te maken. De webapp ‘Familie enzo’ helpt daarbij.

Factsheets & infographics

Wetenschappelijke onderzoeksrapporten en artikelen zijn vaak erg lang en bevatten complexe taal. Via korte samenvattingen in de vorm van factsheets en infographics vatten we de belangrijkste informatie en resultaten van de AWVB-onderzoeken samen in toegankelijke teksten en verhelderende illustraties.

Bekijk het volledige overzicht op awvb.nl

Bekijk hieronder enkele voorbeelden.

 • Psychologische e-health behandelingen voor mensen met een verstandelijke beperking

De AWVB inventariseerde of er voor mensen met een verstandelijke beperking psychologische e-health behandelingen worden ingezet, welke kenmerken deze behandelingen hebben en voor welk type problematiek ze geschikt zijn. De resultaten zijn samengevat in dit factsheet.

 • Rol van bestuurders bij delen en toepassen nieuwe kennis in gehandicaptenzorg

Welke strategieën passen bestuurders toe om kennisdeling en toepassing van nieuwe kennis te stimuleren? Wat zijn hun drijfveren hiervoor? En welke omgevingsfactoren beïnvloeden vervolgens het uitvoeren van deze kennisstrategieën? De AWVB deed hier samen met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) onderzoek naar. De resultaten zijn te vinden in dit factsheet.

 • Een nieuw begeleidingsteam starten

Mensen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen verhuizen vaak van de ene naar de andere zorginstelling. Dat betekent veel veranderingen en telkens nieuwe begeleiders. Om de kwaliteit van leven van deze mensen te vergroten, starten zorgorganisaties soms een nieuwe woning – inclusief een nieuw begeleidingsteam. De AWVB deed onderzoek naar welke factoren mensen met een licht verstandelijke beperking, begeleiders, gedragsdeskundigen en een teamleider belangrijk vinden bij het starten van een nieuw begeleidinsgteam. Bekijk de resultaten in deze infographic.

Methodes & vragenlijsten

Zorgprofessionals kunnen met behulp van door de AWVB onderzochte methodes en vragenlijsten het gedrag of de behoeften van mensen met een verstandelijke beperking in kaart brengen. We onderzoeken ook of bestaande methodes werken.

Bekijk het volledige overzicht op awvb.nl

Bekijk hieronder enkele voorbeelden.

 • Motivatievragenlijst voor ontvangen van begeleiding

De motivatievragenlijst gericht op het ontvangen van begeleiding is gebaseerd op een onderzoek naar de kwaliteit van het meetinstrument. De items zijn opgesteld op basis van theorie en zijn in samenwerking met een ervaringsdeskundige zo geformuleerd dat ze herkenbaar en bruikbaar zijn voor mensen met een verstandelijke beperking. De motivatievragenlijst is hier te downloaden.

 • Triple-C screeningslijst

Triple-C is een methode om mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag goed te begeleiden en te behandelen. Met de Triple-C screeningslijst kunnen zorgorganisaties in kaart brengen op welke vlak zij nog extra moeten investeren om de methode succesvol vorm te geven. De Triple-C screeningslijst is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. De Triple-C screeningslijst is hier te downloaden.

 • De VerbanXdoos: hulp bij zelfbeschadigend gedrag

Zelfbeschadigend gedrag komt vaak voor bij mensen met een verstandelijke beperking en kan ernstige gevolgen hebben voor de persoon zelf en zijn omgeving. Het is vaak lastig om zelfbeschadigend gedrag goed in kaart te brengen en gerichte interventies in te zetten. De VerbanXdoos kan je hierbij helpen. De VerbanXdoos is een hulpmiddel dat begeleiders en gedragsdeskundigen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking helpt bij het stapsgewijs in kaart brengen van zelfbeschadigend gedrag van cliënten. De VerbanXdoos is te bestellen bij de AWVB.

Handboeken & trainingen

De AWVB biedt trainingen en handboeken voor zorgprofessionals. Zo zijn er trainingen over de invloed van je attitude en gedrag op de manier van ondersteuning. Ook is er een training over hoe je mensen met een licht verstandelijke beperking kunt motiveren van een verslaving af te komen. Daarnaast maakten we een handboek over hoe te handelen bij (vermoedens van) seksueel misbruik van en door mensen met een verstandelijke beperking.

Bekijk het volledige overzicht op awvb.nl

Bekijk hieronder enkele voorbeelden.

 • Tien jaar AWVB, tien jaar onderzoek en praktijk

De AWVB zet zich al tien jaar in voor de verbinding tussen onderzoek en praktijk in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. En dat vieren we! We maakten onder andere een makkelijk lezen-boekje met samenvattingen van de onderzoeken waar de AWVB mee bezig is. Hierin lees je wat we onderzoeken, hoe we dat doen en wat het onderzoek oplevert. Ook leggen we uit wat de AWVB is en wat we nog meer doen. Download het boekje.

 • Corona-zelfhulpboekjes

Het coronavirus heeft een enorme impact op ieders leven. Om mensen met een licht tot matig verstandelijke beperking te ondersteunen in een periode die onzekerheid kan oproepen, publiceerde de Universiteit van Glasgow zes corona-zelfhulpboekjes. De AWVB heeft deze boekjes vertaald naar het Nederlands. Ze zijn nu voor iedereen online beschikbaar.

 • Training Menslievende professionalisering

De training ‘Menslievende professionalisering in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking’ geeft inzicht in de manier waarop een menslievende beroepsattitude van invloed is op de kwaliteit van zorg en ondersteuning die je biedt als zorgprofessional.

Video’s & podcasts

Beeld en geluid zeggen vaak meer dan geschreven taal. In korte en heldere filmpjes geven we uitleg over onderzoek en praktijkproducten of zoomen we in op de ervaringen van mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en zorgprofessionals. In een podcastserie maken we de persoonlijke verhalen van mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders zichtbaar.

Bekijk het volledige overzicht op awvb.nl

Bekijk hieronder enkele voorbeelden.

 • Ervaringsdeskundigen groeien door trainingen over talentontwikkeling

Naar de Top! is een trainingstraject van de LFB voor mensen met een verstandelijke beperking. De trainingen gaan over persoonlijke groei en talentontwikkeling. De AWVB evalueerde de trainingen. Over de resultaten is een video gemaakt.

 • Aftermovie AWVB on tour

De AWVB toert in 2022 en 2023 in het kader van haar 10-jarig jubileum langs haar partnerorganisaties in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Met de ‘AWVB on tour’ brengen we kennis uit onze onderzoeken letterlijk naar de praktijk. In deze aftermovie krijg je een indruk van de tour.

 • Wat betekent het om te leven met een verstandelijke beperking?

Wat betekent het om te leven met een verstandelijke beperking? Of om ouder te zijn van een kind met een verstandelijke beperking? Petri Embregts gaat hierover in gesprek met Gijs Wanders, Marike van Weelden en Ellis Jongerius. Beluister de podcast.

Lesmodules

De AWVB ontwikkelt lesmodules voor interne academies van zorgorganisaties en mbo-zorgopleidingen. Deze kosteloos beschikbare modules gaan over thema’s waar mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en zorgprofessionals mee te maken kunnen hebben. Ze zijn gemaakt op basis van recent wetenschappelijk onderzoek van de AWVB, in samenwerking met mbo-docenten. Er is ook een module specifiek voor cliëntondersteuners en -bemiddelaars.

Bekijk het volledige overzicht op awvb.nl

Bekijk hieronder enkele voorbeelden.

De module gaat in op het belang van een sociaal netwerk voor mensen met een verstandelijke beperking, met een specifieke focus op het familienetwerk. Hoe breng je het familienetwerk van iemand met een verstandelijke beperking in beeld en hoe ga je daarover in gesprek met deze persoon en zijn of haar netwerk? Een gastles met een ervaringsdeskundig familielid maakt onderdeel uit van de lessen. De lesmodule is kosteloos beschikbaar voor opleidingsfunctionarissen bij interne academies van zorgorganisaties en voor alle docenten die betrokken zijn bij mbo-opleidingen aan toekomstige zorgprofessionals.

Als mensen met een licht verstandelijke beperking middelen gaan gebruiken, is de kans op een verslaving bij hen groter dan bij mensen zonder verstandelijke beperking. Na het volgen van de module weten deelnemers dat er een verschil is tussen gebruik, misbruik en verslaving. En kennen ze de basisbehoeften (autonomie, verbondenheid en competentie) die bij een cliënt aan bod moeten komen om hem of haar te motiveren tot het verminderen of stoppen met gebruik. Er wordt gebruikgemaakt van verschillende interactieve werkvormen, waaronder een gastles met een ervaringsdeskundige.

De module gaat in op de zelfdeterminatietheorie over de menselijke motivatie en technieken van motiverende gespreksvoering bij mensen met een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid: hoe dragen deze bij aan hun zelfbepaling? Een gastles met een ervaringsdeskundige en een praktijksimulatie maken onderdeel uit van de lessen.

Deze modules kun je rechtstreeks opvragen door een e-mail te sturen naar Luciënne Heerkens, kennismanager AWVB, g.c.j.heerkens@tilburguniversity.edu