Tranzo Tilburg University

Samenwerkingspartners

Binnen de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB) wordt structureel en duurzaam samengewerkt tussen Tilburg University (faculteit School of Social and Behavioral Sciences, departement Tranzo), 17 zorgorganisaties (Amarant, Amerpoort, ASVZ, Cello, Dichterbij, Elver, Koraal, Lunet, ORO, Prisma,  SDW, Severinus, Sherpa, S&L Zorg, SWZ Zorg, Tragel, Zuidwester), de landelijke cliëntenorganisatie LFB. Prof. dr. Petri Embregts geeft vanuit haar bijzondere leerstoel leiding aan de Academische Werkplaats.

De AWVB is opgericht in december 2011. Na een periode van twee keer vijf jaar is de bijzondere leerstoel van prof. dr. Petri Embregts per 1 mei 2020 verlengd voor een periode van tien jaar tot 1 mei 2030 en zijn alle structurele partners vestigende instantie. Een groot aantal van de samenwerkingspartners is lid vanaf het eerste uur en heeft de intentie uitgesproken de samenwerking voor nog eens 10 jaar te continueren. Naast de structurele samenwerking met de aangesloten partners binnen de AWVB wordt er op projectbasis samengewerkt met andere (zorg)organisaties, veelal in het kader van promotieonderzoeken. Samenwerking is in alle gevallen gelieerd aan de leerstoel van prof. dr. Petri Embregts.

Sinds de oprichting van de werkplaats delen de samenwerkingspartners onverminderd de ambitie praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek te stimuleren, uit te voeren en de resultaten te implementeren met als doel het versterken van de eigen kracht van mensen met een verstandelijke beperking en hen die hen ondersteunen.

Hieronder vindt u een overzicht van de structurele samenwerkingspartners en een link naar hun websites. Op projectbasis wordt in het kader van promotieonderzoeken ook samengewerkt met Philadelphia, Kempenhaeghe en de VGN.

Samenwerkingspartners AWLVB