Tranzo - aw verstandelijke beperking

Samenwerkingspartners

De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking wordt vormgegeven vanuit een structurele samenwerking tussen 14 zorgorganisaties, de belangvereniging LFB en Tranzo, Tilburg University. Prof. dr. Petri Embregts geeft vanuit haar bijzondere leerstoel leiding aan de Academische Werkplaats. De samenwerkingspartners zijn: Amarant Groep, Amerpoort, ASVZ, Dichterbij, Koraal, Lunet zorg, Prisma, Radar, SDW, Severinus, Sherpa, S&L Zorg, Tragel, Zuidwester en Tranzo (Tilburg University). Ook de belangenvereniging LFB voor mensen met een verstandelijke beperking is een vaste samenwerkingspartner binnen de werkplaats.

De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking is opgericht in december 2011. Op basis van de succesvolle samenwerking in de eerste termijn tussen de participerende zorgorganisaties, de LFB en Tranzo (Tilburg University) heeft de stuurgroep van de Academische Werkplaats op 6 oktober 2016 ingestemd met een tweede samenwerkingstermijn (zie foto’s hieronder). De Academische Werkplaats is verlengd voor de periode van 1 januari 2016 tot 30 april 2020. De bijzondere leerstoel Mensen met een verstandelijke beperking: Psychopathologie en behandeling van prof. dr. Petri Embregts is eveneens verlengd tot 30 april 2020.

Sinds de oprichting van de werkplaats delen de samenwerkingspartners onverminderd de ambitie praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek te stimuleren, uit te voeren en de resultaten te implementeren met als doel het versterken van de eigen kracht van mensen met een verstandelijke beperking en hen die hen ondersteunen.

Hieronder vindt u een overzicht van de structurele samenwerkingspartners en een link naar hun websites. Op projectbasis wordt ook met andere partijen samengewerkt.

Samenwerkingspartners AWLVB