Tranzo - geestelijke gezondheid

Pathways to antisocial behavior: a framework to improve diagnostics and tailor therapeutic interventions

Published: 03 september 2020 Laatst bijgewerkt: 28 november 2023

A.C. de Wit-de Visser MSc, prof. dr. A. van Dam, dr. M. J. N. Rijckmans (Fivoor), prof. dr. J.K. Vermunt

Antisociaal gedrag heeft significante impact op de samenleving en heeft effect op personen met antisociaal gedrag zelf en hun omgeving in termen van interpersoonlijke, financiële en emotionele consequenties (Quinsey et al., 1998; Moffitt et al., 2002; Rijckmans, Van Dam & Van den Bosch, 2020). Antisociaal gedrag is vaak een exclusiecriterium voor deelname aan behandeling en participatie in wetenschappelijk onderzoek. Dit beïnvloedt het begrip van antisociaal gedrag en leidt tot het feit dat evidence-based behandelingen schaars zijn voor deze doelgroep. Ook beperkt dit de wetenschappelijke ondersteuning voor bestaande behandelingen (Rijckmans, Van Dam & Van den Bosch, 2020; Van den Bosch et al., 2018).

In deze onderzoekslijn wordt een nieuw conceptueel kader onderzocht om meer inzicht te krijgen in de verschillende wegen die leiden naar antisociaal gedrag. Een beter begrip van de ontwikkeling en instandhouding van antisociaal gedrag geeft basis voor het ontwikkelen van gedegen diagnostische- en behandelprogramma’s voor antisociaal gedrag. Specifiek is dit kader bedoeld om diagnostische processen naar antisociaal gedrag op individu-niveau te ondersteunen door te kunnen differentiëren binnen antisociaal problematiek. Dit kan vervolgens leiden tot het aanpassen van therapeutische interventies. Deze onderzoekslijn omvat cross-sectioneel onderzoek met dataverzameling met betrekking tot antisociaal gedrag en factoren die bijdragen aan het ontstaan en in standhouden van antisociaal gedrag in de (forensische) geestelijke gezondheidszorg. 

Hoofdonderzoeker: A.C. de Wit- de Visser

Begeleidingsteam: prof. dr. A. Van dam en dr. M.J.N. Rijckmans

Dit onderzoek wordt uitgevoerd met financiële steun van GGZ Westelijk Noord-Brabant.