Tranzo aw geestelijke gezondheid

Evaluatie van effectiviteit van cognitieve revalidatie therapie op cognitieve klachten in patiënten met somatisch-symptoomstoornis

Published: 18 maart 2021 Laatst bijgewerkt: 07 december 2022

I. Ketels, dr. L. de Vroege, dr. A.C. Videler, prof. dr. W.J. Kop (Departement Medisch en Klinische Psychologie)

De CoReT-studie betreft een onderzoek de effectiviteit van cognitieve revalidatietherapie bij patiënten met somatisch-symptoomstoornis en cognitieve problematiek. Cognitieve problematiek komt vaak voor bij patiënten met somatisch-symptoomstoornis welke vaak niet herkend of erkend worden. Daarnaast is er geen therapie voor beschikbaar binnen het reguliere zorgaanbod. Via cognitief gedragstherapeutische technieken kunnen de klachten wel behandeld worden maar in hoeverre dit effectief is is onbekend. Vanuit de niet-aangeboren-herstel setting weten we dat cognitieve revalidatietherapie effectief is. Binnen deze therapievorm wordt een compensatiestrategie aangeleerd om de cognitieve klachten te ondersteunen. Binnen de CoReT-studie evalueren we het effect op deze cognitieve klachten, zowel in subjectieve als objectieve zin. De CoReT-studie wordt gefinancierd de Herbert Simon Research Institute cross-departmental funds.