Tranzo - geestelijke gezondheid

DELPHI studie, naar een consultatiemodel voor SALK/SSS

Published: 10 oktober 2019 Laatst bijgewerkt: 25 oktober 2023

Dr. I. Elfeddali, Dr. A.C. Videler, Prof. dr. E.P.M. Brouwers

Huisartsen krijgen in hun consulten vaak te maken met patiënten die aanhoudende lichamelijke klachten (ALK) hebben. Vaak is dit complexe problematiek, met weinig behandelmogelijkheden en het zijn ook vaak patiënten die al tevergeefs meerdere hulpverleners bezocht hebben. Om zicht te krijgen op waar de huisartsen en praktijkondersteuners in de praktijk tegenaan lopen bij deze doelgroep en waar ze behoeften aan hebben wanneer ze een consult aanvragen bij een specialistisch centrum, doen we een Delphi studie.

De Delphi studie bestaat uit twee ronden. De eerste ronde betreft open vragen over barrières en behoeften. Deze ronde is reeds ingevuld door 15 huisartsen/ondersteuners. De resultaten hiervan zijn vertaald naar stellingen, om de mate van consensus te meten in een grotere groep deelnemers, deze tweede ronde loopt nog. 

Doel is om te komen tot een consultatiemodel voor het doen van consulten bij deze patiëntengroep en daarmee te komen tot een verbeterd aanbod voor de consultaties aan SOLK/SSS patiënten in de huisartsenpraktijk.

Contact

Drs. Mickey Hoek, psychiater CLGG/ junior onderzoeker  - m.hoek@ggzbreburg.nl