Tranzo aw geestelijke gezondheid

De inzet van ervaringsdeskundigheid in de forensische zorg - Promotieonderzoek

Published: 07 oktober 2021 Laatst bijgewerkt: 15 maart 2022

drs. L.C. van der Kolk, prof. dr. A. van Dam, dr. M.J.N. Rijckmans (Fivoor)

In de GGz is ervaringsdeskundigheid niet meer weg te denken. Vanuit allerlei perspectieven en met allerlei achtergronden worden ervaringsdeskundigen ingezet om vanuit hun levenservaring met ontwrichtende omstandigheden en herstel cliënten te ondersteunen. Deze ontwikkeling sijpelt ook door in de forensische zorg. Ook het wetenschappelijk onderzoek naar (forensische)
ervaringsdeskundigheid komt langzaam van de grond, maar staat nog erg in de kinderschoenen.

Ik wil mijn onderzoek benaderen vanuit de drie bronnen van kennis: ervaringskennis die ik heb
ontwikkeld in mijn leven, praktijkkennis die ik opdoe in mijn werk als ervaringsdeskundige in de
forensische zorg en als Science Practitioner hoop ik de wetenschappelijke kennis hieraan toe te
voegen.

Doelstelling van het onderzoek is het zicht te krijgen op de effecten van forensische
ervaringsdeskundigheid op het herstel van forensische cliënten en de factoren die daarop van invloed zijn. Daarbij proberen we zicht te krijgen op wie die forensische ervaringsdeskundige is en wat hij doet in welke context. Hiervoor gebruiken we de methode van de conceptanalyse die heel nauwkeurig alle facetten van de forensische ervaringsdeskundigen in beeld moet brengen.

In het vervolg zal ingezoomd worden op de effecten van ervaringsdeskundigheid op cliënten met
antisociaal gedrag te bestuderen en te meten en hopen we tot een aanbeveling te komen hoe
ervaringsdeskundigheid in de forensische zorg het beste kan worden ingezet.

Dit onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door GGz Westelijk Noord-Brabant.