Tranzo - geestelijke gezondheid

Childeren or parents with mental health inadulthood and somatic symptom disorders - Promotieonderzoek

Published: 25 maart 2022 Laatst bijgewerkt: 20 januari 2023

1 stemmen.


I. Brummelhuis, dr. A.C. Videler, prof. dr. W.J. Kop

In de loop van 25 jaar dat ik met KOPP en KOV werk ben ik tot de conclusie gekomen dat de ervaringen en gevolgen van het opgroeien als kind in een gezin met een of meer ouders met een psychische ziekte, een (grotere) rol ‘moet’ gaan spelen in de behandeling binnen de ggz. Scherper gesteld: als bij de volwassen KOPP die een behandeling krijgen binnen de ggz, tijdens hun behandeling ook aandacht wordt besteed aan deze ervaringen en gevolgen dan zal een behandeling binnen de ggz effectiever en efficiënter worden. Tevens bleek uit onderzoek van dr. J. van Eck- van der Sluijs dat het hebben van een ouder met psychische problemen een risicofactor is voor het voortbestaan van somatische klachten. 

Kinderen van ouders met een psychische ziekte (KOPP) hebben een verhoogd risico om zelf psychisch ziek te worden in de puberteit of jonge volwassenheid. Onderzoek naar KOPP heeft zich primair gericht op kinderen < 18 jaar, weinig is bekend over de gevolgen van de jeugdervaringen als KOPP op het psychisch en lichamelijk welzijn in de volwassenheid.

Volwassen KOPP rapporteren problemen met het hebben van aanhoudende somatische klachten (zoals pijn, vermoeidheid en gastro-intestinale klachten). Kwalitatieve studies geven aan dat volwassen KOPP deze symptomen toeschrijven aan de gevolgen van hun vroegkinderlijke ervaringen, inclusief vrees, angst en onzekerheid gedurende het opgroeien in een gezin met een psychisch zieke ouder. Deze achtergrond leidt naar de vraag of een verband bestaat tussen de KOPP-ervaringen als kind en aanhoudende somatische klachten en somatische symptoom stoornis (SSD) in volwassenheid.

Dit promotie traject richt zich op de relatie tussen KOPP-ervaringen als kind, in relatie tot de prevalentie en behandeling van aanhoudende somatische klachten en SSD. 

Methoden

Dit betreft een kwalitatief onderzoek naar individuen met KOPP-ervaringen als kind, onderzoek met kwantitatieve vragenlijsten om de verschillende correlerende psychsociale componenten voor KOPP te kwantificeren, en de potentieel positieve effecten van het betrekken van KOPP gerelateerde onderwerpen tijdens psychotherapie op de resultaten van de behandeling van SSD. Dit onderzoek legt het fundament voor het behandelen van KOPP gerelateerde onderwerpen tijdens de behandeling van volwassen KOPP met aanhoudende lichamelijke klachten of SSD.