Tranzo aw geestelijke gezondheid

A client-centered blended e-health programme

Gepubliceerd: 01 maart 2019 Laatst bijgewerkt: 25 april 2019

Dr. I. Elfedalli, Drs. J.F. van Eck-van der Sluijs, Dr. A.C. Videler, Prof. dr. C.M. van der Feltz-Cornelis, Dr. A.D. Rozema

Het project heeft als doel om voor het Topklinisch Centrum Lichaam Geest en Gezondheid van de GGZ Breburg een e-health programma te ontwikkelen voor behandelaars (een beslissingsinstrument) van en patiënten (verschillende zelfhulpmodules) met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK). Er zal hierbij speciale aandacht uitgaan naar het bevorderen van het gebruik van dit instrument onder behandelaars en patiënten. In aanvulling op het beslissingsinstrument wordt getracht om een communicatieplatform voor de behandelaars en verwijzers te ontwikkelen.