Tranzo - geestelijke gezondheid

Diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen

Published: 17 maart 2018 Laatst bijgewerkt: 26 april 2022

Dr. A.C. Videler, Prof. dr. C.M. van der Feltz-Cornelis

PersonaCura, hoogspecialistische afdeling voor ouderenpsychiatrie van GGz Breburg, werkt samen met de Universiteit van Tilburg rondom het ontwikkelen en onderzoeken van innovatieve interventies voor ouderen met (comorbide) persoonlijkheidsstoornissen. Dit betreft een scala aan onderzoeken betreffende zowel diagnostiek als behandeling. 

Behalve Diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen, doen we ook onderzoek naar diagnostiek en behandeling van autismespectrumstoornissen bij ouderen.