Tranzo - geestelijke gezondheid

Meerwaarde van resourcegroepen bij mannen met antisociaal gedrag - Promotieonderzoek

Published: 05 oktober 2021 Laatst bijgewerkt: 25 maart 2022

M.J.W. Hamakers MSc, prof. dr. A. van Dam, dr. D.P.K. Roeg, prof. dr. C.L. Mulder (Parnassia & Erasmus MC)

Onderzoek naar de meerwaarde van resourcegroepen bij mannen met antisociaal gedrag; De resourcegroep is een groep mensen, uitgekozen door de cliënt, die voor de cliënt belangrijk is en die hem helpt persoonlijke, zelfgekozen hersteldoelen te bereiken.

Met deze methodiek zijn veelbelovende resultaten behaald bij de EPA populatie. Minder bekend is het of deze methodiek ook ingezet kan worden bij mensen met antisociale persoonlijkheidsproblematiek. Dit onderzoek zal duidelijk moeten maken of en met welke aanpassingen deze methodiek ook tot resultaten leidt bij deze doelgroep.