Jeugd

Praktijkproducten

Toegang om de hoek. De gemeentelijke toegang en de inzet van gespecialiseerde jeugdhulp

Wat is de samenhang tussen de manier waarop de gemeentelijke toegang tot jeugdhulp is vormgegeven en de inzet van gespecialiseerde jeugdhulp?

Die vraag stond centraal in een driejarig onderzoek dat is uitgevoerd in vier West-Brabantse gemeenten. In een verkennende multiple case study zijn factoren geïdentificeerd die van invloed zijn op de inzet van gespecialiseerde jeugdhulp.

Bekijk hier de rapportage van dit onderzoek.

Digitale vriend om te helpen bij beslissing: wel of geen specialistische hulp?

Als een generalistische jeugdprofessional bij een gezin met begeleidingsbehoefte komt, is het belangrijk dat zij samen tot een beslissing komen over passende hulp. Op uiteenlopende momenten kan in dit proces verschil van inzicht ontstaan. Welke handvatten kunnen de betrokkenen hierbij ondersteunen? Een deel van het project Verbetering toegang tot de jeugdhulp is erop gericht om deze handvatten aan te reiken.

Wijkteams werken vanuit de opdracht om zo licht mogelijke hulp te bieden, en weloverwogen beroep te doen op specialistische hulp. ‘Maar als ze samen met ouders en jeugdigen moeten beslissen, kunnen jeugdprofessionals dilemma’s ervaren’, vertellen onderzoekers Eva Blaauw en Monique Cornelisse.‘

Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat ouders hulp vragen omdat hun kind gedragsproblematiek vertoont. De ouders willen specialistische hulp voor hun kind, maar de professional schat in dat er ook van alles speelt rondom de opvoeding, en dat hiervoor een ander traject mogelijk zou kunnen zijn.

Benieuwd geworden naar de rest van het interview? Klik dan hier om het te lezen.

INKT (I Need To Know)

INKT is een tool waarmee jongeren binnen de geestelijke gezondheidszorg informatie uit vragenlijsten makkelijker kunnen bekijken en vergelijken. Binnen het project wordt deze interactieve tool ontwikkeld, geëvalueerd en geïmplementeerd.

Zie onderstaand filmpje voor meer informatie:
 

Vlog Academische Werkplaats Noord-Brabant

Kennis over effectieve jeugdhulp op één plek

Dertien academische werkplaatsen jeugd en ZonMw hebben tijdens de PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein op 24 september 2018 met trots Werkplaatsenjeugd.nl gelanceerd. Tranzo maakt hier onderdeel van uit met haar academische werkplaats jeugd.

In 2016 werd in Nederland het model van gereguleerde concurrentie geïntroduceerd in het zorgstelsel, met als doel de kosten te beteugelen en de kwaliteit van de zorg te verhogen. Daarmee werden drie markten geïntroduceerd: de zorgverleningsmarkt, de zorginkoopmarkt en de zorgverzekeringsmarkt. Suzanne Ruwaard bestudeerde aan de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences hoe de zorginkoopmarkt tot dusver heeft bijgedragen aan de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg. Het promotie-onderzoek werd mede gefinancierd door het RIVM en het CPB.

Klik hier voor de gezamenlijke site academische werkplaatsen jeugd

'Met kracht meer verbinding' - Online magazine over ouders met kinderen in de jeugdzorg

Het online magazine over ouders met kinderen in de jeugdzorg

De relatie tussen ouders met kinderen in de jeugdzorg en professionals staat vaak onder grote druk. Hoe kan dat verbeterd worden? De cliëntenorganisatie de Noodkreet ontwikkelde samen met ouders een methode om de regie van ouders te versterken. De Academische Werkplaats Jeugd van Tranzo (Tilburg University) en de Noodkreet deden met ondersteuning van ZonMw samen onderzoek om meer te weten te komen over wat werkt en hoe dit dan werkt.

Het project heeft geresulteerd in een online magazine getiteld 'met kracht meer verbinding'.

Het magazine biedt aanknopingspunten voor iedereen die aan de slag wil om de relatie tussen ouders en jeugdprofessionals te verbeteren door in te zetten op de empowerment van ouders. Dit magazine biedt inzicht in de literatuur, een bijzondere manier van onderzoek doen en tips en tricks die in de praktijk benut kunnen worden.

Benieuwd geworden naar ons magazine? U kunt het hier gratis downloaden.

Factsheet Cuddle & Care

De factsheet van het project Cuddle & Care die gaat over de volgende vraag: 

Hoe bereik je kwetsbare jonge ouders voor je ouder-baby groep? 

Tips en tricks uit de praktijk. In Tilburgs onderzoek deelden ervaren professionals in het sociale domein, hoe zij de doelgroep bereiken en betrekken. Deze handige tips zijn in de eerste plaats bedoeld voor groepsbegeleiders, vaak welzijns-, buurt- of jongerenwerkers. De tips zijn ook nuttig voor beleidsmedewerkers die een (nieuwe) ouder-baby groep in hun gemeente willen faciliteren.

Het is een werkdocument, dus het wordt komend anderhalf jaar nog verder uitgewerkt. Maar het is interessant om hier nu al in gesprek over te gaan met elkaar.

Klik hier voor de factsheet.