The societal effect of the digitalisation of health care: a research to the role of e-health to health (in)equity in the Netherlands - Extern promotieonderzoek

Published: 25 maart 2022 Laatst bijgewerkt: 08 maart 2023

L.M.B. Standaar, prof. dr. R.D. Friele, dr. A.W.M. Suijkerbuijk (RIVM), dr. L.H.D. van Tuyl (Nivel)

De gezondheid in Nederland wordt steeds beter, maar de ongelijkheid in gezondheid groeit. Burgers met een lage sociaaleconomische positie (SEP) hebben vaak een slechtere gezondheid dan burgers met een hoge SEP. E-health (digitale zorg) geeft nieuwe kansen om de gezondheidssituatie van burgers met een lage SEP te verbeteren. Maar onderzoek laat zien dat e-health verschillen in gezondheid juist groter kan maken. De kans is daarom groot dat de stap naar digitale zorg een negatieve impact heeft op burgers die de zorg het hardste nodig hebben.

Lucille Standaar doet sinds 2021 een promotieonderzoek naar hoe burgers met een lage SEP e-health ervaren. Daarnaast kijkt ze naar welke rol betrokkenen kunnen spelen in het toegankelijk maken van digitale zorg. Als eerste onderzoekt ze of de voorwaarden voor het gebruik en de beoogde resultaten van e-health verschillen tussen burgers met een lage en hoge SEP. De onderzoeken die daarna volgen gaan over de rol van (zorg)organisaties in het gebruik van e-health voor burgers met een lage SEP.