Tranzo - aw huisarts en ziekenhuis

Kwaliteit van Huisartsen- en Ziekenhuiszorg

Binnen de Academische Werkplaats Kwaliteit van Huisartsen- en Ziekenhuiszorg van Tranzo wordt in co-creatie met de praktijk gewerkt aan kennisontwikkeling en kennisuitwisseling op het gebied van huisartsen- en ziekenhuiszorg.

Kwaliteit en organisatie van zorg: Van nationale regelgeving naar lokale implementatie

Binnen de Academische Werkplaats  'Kwaliteit van Huisartsen- en Ziekenhuiszorg' staat de afstemming van de zorg op de behoeften en vraag van de patiënt centraal. Onze missie is minder verspilling en de resultaten verbeteren, zowel in termen van de ervaringen van de patiënt als de klinische effectiviteit en veiligheid. De nadruk ligt op:

  • Het effect van nationale wet- en regelgeving op zorg en op uitkomsten, met extra aandacht voor wet- en regelgeving gericht op het versterken van de positie van de patiënt.
  • Het definiëren en meten van uitkomsten die relevant zijn voor patiënten en het gebruik van elektronische medische dossiers voor dataverzameling.
  • Het verbeteren van de organisatorische verbanden binnen lokale systemen (m.a.w. verschillende aanbieders van primaire en/of secundaire zorg) en de effecten hiervan op de kosten en kwaliteit van de gezondheidszorg.

De leerstoelen

De Academische Werkplaats 'Kwaliteit van Huisartsen- en Ziekenhuiszorg' combineert vier gesubsidieerde leerstoelen (prof. dr Robert Verheij, prof. dr Roland Friele, prof. dr. Esther de Vries, prof.  dr. Anne Marie Weggelaar) en het onderzoeksprogramma van de coördinator: prof. dr. ir. Bert Meijboom.

Onderzoeksonderwerpen zijn:

  • Kwaliteit en transparantie van zorg vanuit het perspectief van de patiënt, met een focus op het gebruik van de grote hoeveelheden data die het zorgstelsel zelf voortbrengt, om daarmee de zorg te verbeteren. - prof. dr. Robert Verheij)
  • Maatschappelijke impact van gezondheidsrecht met de nadruk op wetten met betrekking tot de rechten van de patiënt en het verzekeringsstelsel - prof. dr. Roland Friele.
  • Ketenzorg met bijzondere aandacht voor 1) verbetering van de zorg voor patiënten met downsyndroom, waarbij de patiënt en zijn welbevinden, kwaliteit van leven, en mogelijkheden tot deelname aan de maatschappij centraal staan, en 2) verbeterde, vroegtijdige herkenning van en zorg voor patiënten met antistofdeficiënties - prof. dr. Esther de Vries.
  • Hoe innovatie van de topklinische zorg tot een wezenlijke transformatie van het zorgstelsel kan leiden. Er wordt gekeken naar naar het succes van zorgnetwerken, de invloed van cultuur en gedrag van zorgverleners en zorgbestuurders op transformatie en op en de rol van (technologische) innovatie bij zorgtransformatie. - prof. dr. Anne Marie Weggelaar
  • Operationeel management van de gezondheidszorg om vorm te geven aan de organisatie van ketenzorg, bijvoorbeeld: patiëntenlogistiek, ketenzorg, front/back office design en modulaire zorgaanbieding - prof. dr. ir. Bert Meijboom.

Binnen de Academische Werkplaats bestuderen onderzoekers de lokale impact van nationale en lokale regelingen. Vier gesubsidieerde leerstoelen zijn geïnitieerd door nationale organisaties (Nivel, CVZ/Kwaliteitsinstituut, STZ). De Academische Werkplaats biedt mogelijkheden voor samenwerking met lokale en regionale zorgaanbieders, zodat men kan onderzoeken hoe nationale regelgeving wordt geïmplementeerd, aangepast op of zelfs voorbij gelopen in de praktijk.

Ter illustratie: nationale regelgeving vereist dat zorgaanbieders bepaalde kwaliteitsindicatoren publiceren. Studies in onze werkplaats kijken bijvoorbeeld naar het gebruik en acceptatie van deze indicatoren door zorgaanbieders en patiëntenorganisaties, de mate waarin aanbieders externe kwaliteitsindicatoren voor interne kwaliteitsverbeteringen gebruiken, de mate waarin uitkomstmetingen kunnen worden geïntegreerd in elektronische medische dossiers, of de rol van beroepsverenigingen en patiëntenorganisaties in het definiëren van nationale kwaliteitsindicatoren. Dit type onderzoek verschaft waardevolle inzichten die gebruikt kunnen worden door lokale aanbieders en om nationale wet- en regelgeving aan te passen. Op basis van deze ambitie zijn de leden van de academische werkplaats enthousiast over het aangaan van nauwe samenwerking met zorgaanbieders zoals ziekenhuizen of huisartsen en met patiëntenorganisaties.

Events

Een belangrijke vorm van kennisuitwisseling binnen Tranzo zijn onze: - Symposia - Zorgsalons - Promoties en oraties