Tranzo - aw huisarts en ziekenhuis

Enhancing customization and personalization in oncology care by applying the service modularity principle - Promotieonderzoek

Published: 25 maart 2022 Laatst bijgewerkt: 05 april 2023

drs. M. de Klerk, prof. dr. B.R. Meijboom, prof. dr. E. de Vries, dr. A.P.M. Kerckhoffs (JBZ)

In de setting voor behandeling van darmkanker wordt onderzoek beoogd dat zich richt op zowel de fase van prehabilitatie als op het via modulair organiseren vanuit patiënt perspectief herinrichten van het zorgpad. Het doel van het onderzoek is het gezondheidswelzijn van de patiënten te verbeteren. Prehabilitatie is een ander onderdeel binnen het zorgpad voor patiënten met darmkanker. Literatuur laat zien dat prehabilitatie voorafgaand aan de operatie voor darmkanker een gezondheidswinst oplevert: o.a. verkorte ligduur, minder complicaties en minder heropnames. Prehabilitatie biedt de patiënt ook de kans om preoperatief actief aan de gang te gaan met het postoperatieve herstel. Uit de praktijk blijkt dat patiënten dit prettig vinden, zij krijgen houvast in een tijd van onzekerheid. Echter is nog niet alles eenduidig: welke patiënten hebben bijvoorbeeld het meeste baat bij het programma en hoe kunnen we dit voorspellen, is het programma even effectief voor de kwetsbare patiënten en wat is het kosten-baten effect van het programma. Deze vragen worden gesteld met het uiteindelijke doel om het prehabilitatie programma en het zorgpad af te stemmen op de wensen van de patiënt. Om persoonsgerichte zorg samen te stellen in samenspraak met de patiënt is het noodzakelijk flexibel te kunnen reageren op de individuele wensen van de patiënt. Modulair organiseren is een manier om de zorg flexibel te organiseren, zonder extreme stijging van kosten. Door het totale aanbod van zorg te verdelen in grotendeels onafhankelijke eenheden (modules), kunnen voor elke persoon unieke zorgpakketten worden samengesteld. Vaak zijn de principes van modulair organiseren (modules met een specifieke functie, relatieve onafhankelijkheid, en gestandaardiseerde verbindingen) reeds relatief eenvoudig te herkennen in de huidige zorg (dan wel kan er vrij eenvoudig aan worden voldaan). Daarom is er gekozen voor modulair organiseren in de beoogde herinrichting van het zorgpad van darmkanker vanuit het perspectief van de patiënt.