Kwaliteit van routine zorgdata - Promotieonderzoek

Published: 24 augustus 2022 Laatst bijgewerkt: 08 maart 2023

M.H.J. van Essen, prof. dr. R.A. Verheij, dr. I. Bos (Nivel)

Routine zorgdata, bijvoorbeeld informatie uit elektronisch pati├źntendossiers, worden steeds vaker gebruikt voor secundaire doeleinden zoals wetenschappelijk onderzoek en epidemiologie. Deze data zijn vaak ruim beschikbaar en bevat vaak waardevolle en omvangrijke informatie over een populatie. Bovendien is er geen extra registratielast voor zorgverleners wanneer deze data wordt gebruikt voor secundaire doeleinden, en kan de informatie uit verschillende bronnen vaak gemakkelijk aan elkaar gekoppeld worden voor een uitgebreide dataset.

Echter bij het gebruik van deze data voor secundaire doeleinden moet goed overwogen worden of de data hier geschikt voor zijn, omdat de data oorspronkelijk verzameld zijn met een ander doeleinde. Verschillende factoren hebben een invloed op de geschiktheid of de kwaliteit van routine zorgdata voor het gebruik voor wetenschappelijk onderzoek, zoals bijvoorbeeld de administratieve werkdruk van zorgprofessionals of de eenheid in het taalgebruik. Dit kan leiden tot zowel over- als onderschattingen in de uitkomstmaten van wetenschappelijk onderzoek en epidemiologie van aandoeningen.

Dit promotieonderzoek identificeert verschillende factoren die een invloed kunnen hebben op de kwaliteit van routine zorgdata, en de eventuele effecten op uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek of epidemiologisch onderzoek. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de effecten van gegevensverwerking van routine zorgdata en het gebruik van routine zorgdata voor beleidsplannen in de zorg. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van verschillende (routine) zorgdatabronnen, zoals de Nivel Zorgregistraties Eerstelijn, declaratiegegevens uit eerste- en tweedelijns zorg en DBC informatie van medisch specialistische zorg.