Tranzo - aw huisarts en ziekenhuis

Methodiek en impact van wetsevaluatie in de gezondheidszorg - Extern promotieonderzoek

Published: 03 september 2020 Laatst bijgewerkt: 03 december 2021

Mr. L.J. Knap, Prof. dr. R.D. Friele, Prof. mr. J. Legemaate

Sinds 1997 kent ZonMw een programma voor de evaluatie van wet‐ en regelgeving waarbinnen ruim 40 wetsevaluaties zijn uitgevoerd (sept 2018). Het programma is opgezet om bij te dragen aan de kwaliteit van de wetgeving in de gezondheidszorg. De wetsevaluaties worden uitgevoerd door onafhankelijke, multidisciplinaire onderzoeksgroepen, die per onderzoek worden geselecteerd.

Elke evaluatie vindt zijn weg in beleid en praktijk. Deze twintigjarige ervaring is een potentieel rijke bron van relevante kennis en ervaring over de methodiek van wetsevaluaties. Met dit promotie onderzoek "methodiek en impact van wetsevaluaties in de gezondheidszorg" willen wij deze bron ontsluiten. Het doel van dit onderzoek is te komen tot een gefundeerd inzicht in de methodiek voor en impact van de evaluatie van wet‐ en regelgeving in de gezondheidszorg, dat praktisch toepasbaar en wetenschappelijk onderbouwd is.

We maken de daarin besloten lessen, over methodiek en impact, toegankelijk voor toekomstige wetsevaluaties. Daarmee draagt dit onderzoek bij aan de vergroting van de impact van het ZonMw programma evaluatie van wet‐ en regelgeving, de bruikbaarheid van deze wetsevaluaties voor beleid en praktijk en aan de kwaliteit van wetgeving in de gezondheidszorg.

Het eerste deel van dit proefschrift betreft een systematisch literatuuronderzoek op basis waarvan twee scoping reviews tot stand worden gebracht. In deze scoping reviews wordt uiteengezet wat er in de bestaande literatuur bekend is over enerzijds de verschillende vormen van impact van wetsevaluaties en anderzijds welke factoren invloed hebben op de impact van wetsevaluaties. Het tweede deel van het proefschrift betreft een empirisch onderzoek naar de ervaringen van experts uit het veld. Hiermee wordt de informatie uit de scoping reviews geverifieerd en aangevuld om tot een gefundeerd kader te komen. Vervolgens zal in het derde deel van het proefschrift verdiepende case studies worden uitgevoerd waarbij dit kader zal worden toegepast.