Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Eigen regie van ouderen met een somatische aandoening in de langdurende intramurale zorg - Promotieonderzoek

Published: 01 maart 2019 Laatst bijgewerkt: 31 maart 2023

Onderzoeker: Jolande van Loon, science practitioner AW Ouderen, Tranzo Tilburg University en Lecturer Practitioner De Wever/Fontys FHMG

  • Startdatum: juni 2015
  • Fase waarin het onderzoek zich bevindt: de literatuur review is gepubliceerd, alle empirische data zijn verzameld en worden momenteel geanalyseerd.
  • Financiering: vanuit science practitioner-constructie
  • Begeleiding: Prof. dr. K.G. Luijkx, Dr. mr. A.H.P.M. de Rooij, Dr. ir. B.M. Janssen, Dr. M.M. Janssen

Verhuizen naar een verpleeghuis is een ingrijpende gebeurtenis voor ouderen en hun sociale omgeving. Zich aanpassen aan de zorgcontext vraagt veel van hen. Verpleeghuizen hebben de moeilijke taak om bewoners te ondersteunen om, ondanks hun afhankelijkheid van de zorg, toch zo veel mogelijk regie te hebben om hun eigen leven te leiden. Het valt op dat er verschillende opvattingen zijn over het begrip ‘eigen regie’. Daarom onderzochten we wat in de literatuur bekend is over eigen regie voor ouderen met een somatische zorgvraag in de langdurende zorg. Daarna is met observaties het perspectief van ouderen onderzocht. Daarop volgend keken we met observaties naar het perspectief van medewerkers. De invloed van de zorgomgeving onderzochten we met een document onderzoek en interviews. Als laatste deden we een actie onderzoek op een afdeling. Met groepjes van cliënten en medewerkers samen zijn acties bedacht en uitgeprobeerd die eigen regie bij ouderen in een zorginstelling kunnen ondersteunen.

Meer informatie over dit onderzoek.