Tranzo - aw ouderen

Ouderen

Academische Werkplaats

Wetenschap in de praktijk voor mensgerichte ouderenzorg

Mensen worden graag gezien en gehoord. Dit verandert niet als ze ouder worden. Ouderen willen doorgaan met hun leven zoals zij dat gewend zijn, ook als zij iets mankeren en aangewezen zijn op zorg en ondersteuning van anderen. Mensgerichte ouderenzorg maakt dit mogelijk. Bij mensgerichte ouderenzorg staan mensen centraal, zowel ouderen als zorgverleners. Ze hebben beiden een actieve rol en er is ruimte en aandacht voor hun eigen identiteit, eigen regie en zelfredzaamheid.

In de Academische Werkplaats Ouderen (AWO) van Tranzo/Tilburg University werken ouderen, (zorgprofessionals van) ouderenzorgorganisaties en de wetenschap samen aan mensgerichte zorg voor kwetsbare ouderen, thuis en in het verpleeghuis. De AWO doet sociaal wetenschappelijk onderzoek naar de leefwereld van kwetsbare ouderen. Met deze kennis evalueren en innoveren we de ouderenzorg. Wij streven er naar dat ouderen erkend worden als unieke personen en als volwaardige partners in de zorg. Door de kennis en kunde van wetenschappers, zorgprofessionals en ouderen zelf te bundelen tonen de onderzoeken heel duidelijk de wensen en behoeften van ouderen en zijn de resultaten bruikbaar in de zorgpraktijk.

Sociale behoeften van ouderen en (technologische) interventies

Ouderen willen zo lang mogelijk onafhankelijk zijn, ze willen verbondenheid voelen met elkaar, met familie en vrienden, met hun buurt en met de maatschappij en zij willen betekenisvol zijn voor anderen. Dit concludeert Tina ten Bruggencate in haar onderzoek naar de sociale behoeften van ouderen en de rol die (sociale) technologie daar in kan spelen. In Research Preview bijeenkomsten staat lopend onderzoek van de Academische Werkplaats Ouderen van Tranzo centraal. Op 14 mei 2018 ging de Research Preview op YouTube over het onderzoek van Tina ten Bruggencate, docent en promovendus bij Fontys en Tranzo.

Keyvisual AW Ouderen Tranzo

Idee, tip of vraag voor Academische Werkplaats Ouderen?

Stuur ons een mailtje

Events

Een belangrijke vorm van kennisuitwisseling binnen Tranzo zijn onze:
- Symposia
- Zorgsalons
- Promoties en oraties