Tranzo - aw ouderen

Ouderen

Binnen de Academische Werkplaats Ouderen van Tranzo wordt in co-creatie met de praktijk gewerkt aan kennisontwikkeling en kennisuitwisseling.

Wetenschap in de praktijk voor mensgerichte ouderenzorg

Mensen worden graag gezien en gehoord. Dit verandert niet als ze ouder worden. Ouderen willen doorgaan met hun leven zoals zij dat gewend zijn, ook als zij iets mankeren en aangewezen zijn op zorg en ondersteuning van anderen. Mensgerichte ouderenzorg maakt dit mogelijk. Bij mensgerichte ouderenzorg staan mensen centraal, zowel ouderen als zorgverleners. Ze hebben beiden een actieve rol en er is ruimte en aandacht voor hun eigen identiteit, eigen regie en zelfredzaamheid.

In de Academische Werkplaats Ouderen (AWO) van Tranzo/Tilburg University werken ouderen, (zorgprofessionals van) ouderenzorgorganisaties en de wetenschap samen aan mensgerichte zorg voor kwetsbare ouderen, thuis en in het verpleeghuis. De AWO doet sociaal wetenschappelijk onderzoek naar de leefwereld van kwetsbare ouderen. Met deze kennis evalueren en innoveren we de ouderenzorg. Wij streven er naar dat ouderen erkend worden als unieke personen en als volwaardige partners in de zorg. Door de kennis en kunde van wetenschappers, zorgprofessionals en ouderen zelf te bundelen tonen de onderzoeken heel duidelijk de wensen en behoeften van ouderen en zijn de resultaten bruikbaar in de zorgpraktijk.

Jaarverslag 2020

De Academische Werkplaats Ouderen heeft het Jaarverslag 2020 uitgebracht! 

Download Jaarverslag AWO 2021

Werk je in de ouderenzorg en ben je benieuwd naar tools en werkvormen die zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en direct toepasbaar zijn in de praktijk?

Neem dan hier een kijkje

Keyvisual AW Ouderen Tranzo

Idee, tip of vraag voor Academische Werkplaats Ouderen?

Stuur ons een mailtje

Events

Een belangrijke vorm van kennisuitwisseling binnen Tranzo zijn onze: - Symposia - Zorgsalons - Promoties en oraties