Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Praktijkvertaling Seksualiteit & Intimiteit in het verpleeghuis - Promotieonderzoek

Published: 01 maart 2019 Laatst bijgewerkt: 11 juni 2021

K. Waterschoot MSc., Dr. T.S.M. Roelofs, Prof. dr. K.G. Luijkx, Prof. dr. P.J.C.M. Embregts

Behoeften aan en uitingen van liefde, intimiteit en seksualiteit zijn erg persoonlijk, evenals de wijze waarop zorgmedewerkers hierop inspelen

  • Looptijd: 1-9-2018 t/m 31-1-2020
  • Fase waarin het praktijkvertalingsproject zich bevindt: afgerond
  • Financiering: structurele financiering ‘versterking kennisinfrastructuur in de ouderenzorg’ van VWS
  • Begeleiding: Dr. T.S.M. Roelofs, Prof. dr. K.G. Luijkx, Prof. dr. P.J.C.M. Embregts

Uit het promotieonderzoek blijkt dat intimiteit en seksualiteit verweven zijn met de gehele levens- en liefdesgeschiedenis en levenslang van belang blijven, ook voor mensen met dementie in het verpleeghuis. Echter geven mensen aan dat de mogelijkheden om hun liefde vorm te geven in het verpleeghuis beperkt zijn. Stellen missen het samen zijn en voelen zich in het verpleeghuis vaak niet voldoende thuis om intimiteit en seksualiteit te beleven zoals zij dat graag zouden willen. Deze ervaringen zijn in overeenstemming met de ervaringen van zorgmedewerkers, die aangeven dat zij het complex vinden om zo goed mogelijk in te spelen op de behoeften, wensen en ervaringen van bewoners met dementie als het gaat om liefde, intimiteit en seksualiteit. Tijdens de praktijkvertaling onderzoeken en ontwikkelen we verschillende mogelijkheden om deze afstand te overbruggen.