Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Alcohol- en tabaksgebruik in de intramurale ouderenzorg – Promotieonderzoek

Published: 01 maart 2019 Laatst bijgewerkt: 14 september 2023

Onderzoeker: Lisette de Graaf, science practitioner en GZ-psycholoog bij MijZo
Roken en alcohol drinken in de intramurale ouderenzorg

  • Startdatum: september 2018
  • Financiering: vanuit science practitioner-constructie
  • Begeleiding: Prof. dr. K.G. Luijkx, Dr. T.S.M. Roelofs, Dr. M.M. Janssen

In verpleeg- en verzorgingshuizen staat mensgerichte zorg centraal. Dit betekent dat de bewoner, met zijn of haar wensen en behoeften, de regie heeft en de leidraad is voor de dagelijkse praktijk. Het doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen wat de wensen en behoeften van bewoners zijn ten aanzien van roken en alcohol drinken en wat hierin mogelijkheden en beperkingen zijn. 

Het onderzoek wordt vanuit verschillende perspectieven uitgevoerd, namelijk vanuit de bewoner, de familie, de zorgmedewerker en de organisatie. Het onderzoek bestaat uit 3 deelstudies: 

  1. Een literatuuronderzoek om in kaart te brengen wat er in het huidige onderzoeksveld bekend is over dit onderwerp. 
  2. Interviews met bewoners en hun omgeving om te onderzoeken wat de wensen en behoeften van bewoners zijn en welke rol de omgeving en organisatie hierin speelt. 
  3. Vragenlijstonderzoek voor zorgmedewerkers om te onderzoeken wat de rol van verschillende factoren is op het samen nemen van beslissingen rondom roken en alcohol. 

Wil je meer weten over het onderzoek van Lisette? Kijk dan op mensgerichteouderenzorg.nl