Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Alcohol- en tabaksgebruik in de intramurale ouderenzorg – Promotieonderzoek

Published: 01 maart 2019 Laatst bijgewerkt: 01 november 2021

Onderzoeker: Lisette de Graaf, science practitioner en psycholoog bij Stichting Schakelring

Alcohol- en tabaksgebruik in de intramurale ouderenzorg

  • Startdatum: september 2018
  • Fase waarin het onderzoek zich bevindt: bezig met literatuur review en aan het starten met de empirische dataverzameling
  • Financiering: vanuit science practitioner-constructie
  • Begeleiding: Prof. dr. K.G. Luijkx, Dr. T.S.M. Roelofs, Dr. M.M. Janssen

In verpleeg- en verzorgingshuizen staat mensgerichte zorg centraal. Dit betekent dat de bewoner, met zijn of haar wensen en behoeften, de regie heeft en de leidraad is voor de dagelijkse praktijk. Het doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen wat de wensen en behoeften van bewoners zijn ten aanzien van alcohol- en tabak en wat hierin mogelijkheden en beperkingen zijn. Het onderzoek wordt vanuit verschillende perspectieven uitgevoerd, namelijk vanuit de bewoner, de familie, de zorgmedewerker en de organisatie. Het onderzoek bestaat uit 4 deelstudies: 1. Een literatuuronderzoek om in kaart te brengen wat er in het huidige onderzoeksveld bekend is over dit onderwerp. 2. Interviews met bewoners en hun omgeving om te onderzoeken wat de wensen en behoeften van bewoners zijn en welke rol de omgeving hierin speelt. 3. Vragenlijstonderzoek voor familieleden om hun kennis en attitude over alcohol en tabak bij verpleeghuisbewoners te onderzoeken. 4. Vragenlijstonderzoek voor zorgmedewerkers om hun kennis en attitude over alcohol en tabak bij verpleeghuisbewoners in kaart te brengen. Door middel van deelstudie 3 en 4 wordt onderzocht of en hoe de omgeving, zoals familie en zorgmedewerkers, een rol speelt in het beperken of faciliteren van alcohol- en tabaksgebruik bij verpleeghuisbewoners.

Meer informatie over dit onderzoek vind je hier.