Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

De ontwikkeling van een integrale benadering die aansluit bij mensen met dementie en hun naasten - Promotieonderzoek

Published: 16 februari 2021 Laatst bijgewerkt: 06 mei 2021

Drs. J. Huizenga, Prof. dr. M.R.F. Van Regenmortel, Prof. dr. J.P. Wilken, Dr. N. Bleijenberg

Dementie komt steeds vaker voor en heeft groot effect op de kwaliteit van leven voor alle betrokkenen. Het blijkt dat in de ondersteuning van thuiswonende mensen met dementie en hun naasten door professionals nog onvoldoende wordt afgestemd op de behoeften. Er is met name onderzoek gedaan vanuit het gezondheidsdomein terwijl er ook aangrijpingspunten liggen in onderzoek vanuit sociaal perspectief. Een geïntegreerde aanpak is nodig met aandacht voor fysieke, psychologische en sociale aspecten.

Dit onderzoek richt zich op de onderbouwing van handelen en ontwikkeling van werkwijzen van casemanagers dementie die mensen met dementie en hun naasten begeleiden. De casemanager dementie, een sociaal werker of verpleegkundige, heeft een spilfunctie en werkt samen met huisartsen, wijkteams en ouderenpsychologen. Om zicht te krijgen op een benadering die aansluit wordt in het onderzoek gekeken vanuit het leefwereld perspectief van mensen en de samenwerking met informele zorg.

Het onderzoek start met een literatuur studie en een praktijkanalyse om zo bouwstenen in kaart te brengen voor een integrale benadering. De integrale benadering wordt ontworpen, uitgevoerd en geevalueerd in de vorm van zogenaamde ontwikkelwerkplaatsen in en met de beroepspraktijk.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd met financiële steun van Hogeschool Utrecht.