Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Herstelondersteuning door ervaringsdeskundigen en professionals voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen in de wijk - Extern promotieonderzoek

Published: 01 maart 2019 Laatst bijgewerkt: 17 augustus 2022

Drs. P.L.F. Sedney, Prof. dr. M.J.D. Schalk, Prof. dr. M.R.F. Van Regenmortel, Dr. Martin Stam

Mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen zijn aangewezen op ambulante GGz-begeleiding en door veranderde wet- en regelgeving ook steeds vaker op wijkvoorzieningen. Dat betekent dat naast de GGz ook de huisartsen, maatschappelijk werkers, welzijnswerkers en buurtbewoners steeds meer met deze groep bewoners te maken krijgen. De laatste decennia zijn deze verschillende aanbieders op zoek naar andere manieren om het aanbod voor deze groep burgers in te richten. Aangemoedigd door cliëntenbewegingen is met name de GGz het herstelconcept en ervaringsdeskundigen als een mogelijke oplossing gaan zien. Echter, herstelondersteuning en de inzet van ervaringsdeskundigen vragen om aanpassingen op alle niveaus binnen GGz-organisaties, van beleid tot uitvoering, en daar buiten. De benodigde systeemverandering en cultuurverandering komen moeilijk van de grond. En er is nog onvoldoende inzicht in en kennis over de werkzame procesfactoren om herstelondersteunende zorg en de inzet van ervaringsdeskundigheid duurzaam te implementeren op het niveau van de uitvoering. Hoe vertalen ervaringsdeskundige en andere professionele uitvoerders herstelondersteuning naar hun dagelijkse praktijk in termen van kenniscreatie en praktijkinnovatie?