Tranzo aw verslaving

Evaluatie van vroegsignalering alcohol en alcoholbeleid in de tweelijn setting

Published: 20 maart 2023 Laatst bijgewerkt: 19 december 2023

T.R. Knijff MSc, dr. A.D. Rozema, mr. dr. R.H.L.M. Bovens, prof. dr. H.F.L. Garretsen

Achtergrond

Het invoeren van richtlijnen over alcohol(gebruik) in ziekenhuizen kan bijdragen aan een gezonde en veilige werkomgeving, het voorkomen van alcoholproblematiek en het verminderen van risicovol drinkgedrag. In eerder onderzoek wordt het belang van de invoering van richtlijnen over alcohol(gebruik) benadrukt, desondanks is het onbekend welke richtlijnen worden gehanteerd in Nederlandse ziekenhuizen. Het doel van dit onderzoek is om vast te stellen 1) hoeveel ziekenhuizen richtlijnen over alcohol(gebruik) hebben en 2) wat de inhoud van de richtlijnen is. Daarnaast wordt onderzocht welke factoren de invoering van de richtlijnen bevorderen of belemmeren.