Tranzo aw verslaving

Evaluatie van de IkPas interventie en vroegsignalering alcohol

Published: 20 maart 2023 Laatst bijgewerkt: 22 januari 2024

A. Esselink, dr. A.D. Rozema, mr. dr. R.H.L.M. Bovens, prof. dr. J.J.P. Mathijssen

Vroegtijdige (h)erkenning van alcoholmisbruik en alcoholafhankelijkheid is van groot belang bij het terugdringen van alcoholproblematiek. Tranzo voert in opdracht van het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA) een onderzoek uit naar de implementatie van vroegsignalering binnen ziekenhuizen en de huidige rol van zorgprofessionals hierin. Hiervoor zal een vragenlijst worden uitgezet onder zorgprofessionals, met vragen naar hun huidige gedrag, motivatie en houding tegenover vroegsignalering bij patiënten.