Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

SWOOG

Op 24 juni 1985 werd in Tilburg de Stichting tot Bevordering van Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek in de Gezondheidszorg, kortweg: SWOOG, opgericht. De SWOOG was een initiatief van de toenmalige Provinciale Ziekenhuisraad en de Brabantse zorgverzekeraars.

De oprichting van SWOOG

Onder leiding van voorzitter Joep Schampers werkte de Stichting aan een universitaire infrastructuur die moest voortbouwen op de werkzaamheden van de leerstoel Ziekenhuiswezen. Deze leerstoel was jarenlang bezet door prof. dr. J. Stolte en vormde de thuisbasis van de Cursus Ziekenhuisbeleid. Deze cursus was door Stolte in de jaren zestig vormgegeven en was tot in de jaren negentig de unieke plaats waar het leidinggevende kader van de zorgsector werd gevormd.

Toen in 1983 de toenmalige Tilburgse hogeschool de leerstoel in het kader van bezuinigingen ophief kwam het Brabantse zorgveld in actie, teneinde academisch onderwijs en onderzoek in Tilburg zeker te stellen. Vanaf 1985 vestigde de SWOOG leerstoelen aan de universiteit op het gebied van gezondheidspsychologie en gezondheidseconomie. Daarna breidde de SWOOG in de jaren negentig haar leerstoelen geleidelijk uit. Dit was mogelijk door actieve financiële steun van het Brabantse zorgveld, naast inkomsten uit een aantal post-academische opleidingen.

Het ontstaan van Tranzo

Eind jaren negentig wist de SWOOG het universiteitsbestuur ervan te overtuigen dat het tijd was om een volwaardig onderzoeksprogramma voor de zorgsector te starten. De SWOOG en de universiteit brachten gezamenlijk een startkapitaal van vijf miljoen gulden bijeen, waarmee in het jaar 2000, Tranzo van start ging. Met krachtige steun van de SWOOG wist Tranzo binnen vier jaar een volwaardige positie binnen het universitair onderzoek te verwerven.

Daarnaast heeft Tranzo sindsdien ook twee post-academische leergangen ontwikkeld genaamd “Stolte Advanced Programma” en de “Masterclass voor Eerstelijns Bestuurders”. Deze richten zich respectievelijk op de ontwikkeling van persoonsgebonden kwaliteiten en op 21st century management skills. In 2020 heeft Tranzo ook een Mastertrack gerealiseerd binnen de opleiding Sociologie. In deze Mastertrack "Health, Wellbeing and Society" ligt de nadruk op gezondheidszorg, maatschappelijke weerbaarheid en gezondheid en welzijn. Hiermee zijn in 2020 de doelen die de SWOOG in 1985 voor ogen had behaald: een volwaardig universitair departement met een krachtig onderzoekprogramma en eigen academisch en post-academisch onderwijs dat vanuit dat onderzoek wordt gevoed.