Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

SWOOG

De oprichting van SWOOG

Op 24 juni 1985 werd in Tilburg de Stichting tot Bevordering van Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek in de Gezondheidszorg, kortweg: SWOOG, opgericht. De SWOOG was een initiatief van de toenmalige Provinciale Ziekenhuisraad en de Brabantse zorgverzekeraars. Onder leiding van voorzitter Joep Schampers werkte de Stichting aan een universitaire infrastructuur die moest voortbouwen op de werkzaamheden van de leerstoel Ziekenhuiswezen. Deze leerstoel was jarenlang bezet door prof. dr. J. Stolte en vormde de thuisbasis van de Cursus Ziekenhuisbeleid. Deze cursus was door Stolte in de jaren zestig vormgegeven en was tot in de jaren negentig de unieke plaats waar het leidinggevende kader van de zorgsector werd gevormd.

Toen in 1983 de toenmalige Tilburgse hogeschool de leerstoel in het kader van bezuinigingen ophief kwam het Brabantse zorgveld in actie, teneinde academisch onderwijs en onderzoek in Tilburg zeker te stellen. Vanaf 1985 vestigde de SWOOG leerstoelen aan de universiteit op het gebied van gezondheidspsychologie en gezondheidseconomie. Daarna breidde de SWOOG in de jaren negentig haar leerstoelen geleidelijk uit. Dit was mogelijk door actieve financiële steun van het Brabantse zorgveld, naast inkomsten uit een aantal post-academische opleidingen.

Het ontstaan van Tranzo

Eind jaren negentig wist de SWOOG het universiteitsbestuur er van te overtuigen dat het tijd was om een volwaardig onderzoeksprogramma voor de zorgsector te starten. De SWOOG en de universiteit brachten gezamenlijk een startkapitaal van vijf miljoen gulden bijeen, waarmee in het jaar 2000 Tranzo van start ging. Met krachtige steun van de SWOOG wist Tranzo zich binnen vier jaar een volwaardige positie binnen het universitair onderzoek te verwerven.

Maar daarmee is de rol van de SWOOG nog niet uitgespeeld. Het SWOOG-bestuur, sinds 1998 onder leiding van Jos Werner, spant zich sindsdien in om aan het Tranzo onderzoekprogramma ook een initieel masterprogramma te verbinden. Als dit is gerealiseerd zal de stichting de doelen bereikt hebben die haar in 1985 voor ogen stonden: een volwaardig universitair departement met een krachtig onderzoekprogramma en eigen academisch en post-academisch onderwijs dat vanuit dat onderzoek wordt gevoed.

Aanvullende informatie

Bestuursleden
Statuten
Jaarrekeningen
Voortgangsrapportages
Overige documenten