Zebrapad

Wetenschapscommissie Social Sciences

De Wetenschapscommissie heeft een richtlijn opgesteld over ‘Data Handling & Methods Reporting’ (DHMR) voor TSB onderzoekers. Verder onderzoekt de Wetenschapscommissie met enige regelmaat de kwaliteit van de opslag van data en het rapporteren van methoden door onderzoekers van TSB.

De leden van deze commissie zijn:

 • Prof. dr. Jelte Wicherts (voorzitter), departement Methoden en Technieken van Onderzoek
 • Prof. dr. Ien van de Goor, departement Tranzo
 • Dr. John Bechara, departement Organization Studies
 • Dr. Michèle Nuijten, departement Methoden en Technieken van Onderzoek
 • Dr. Christof Van Mol, departement Sociologie
 • Jeske de Vet (secretaris), Research Support Team TSB 

Gekeken wordt dan naar zaken als:

 • De opslag van hun onderzoeksgegevens (in een data-archief in het eigen instituut, in een landelijk data-archief zoals Data Archiving and Networked Services (DANS) op een server die via het internet toegankelijk is);
 • De volledigheid van de opgeslagen onderzoeksgegevens (ingevulde vragenlijsten, ruwe onderzoeksdata van experimenten, gegevensbestanden verkregen door transformatie van ruwe onderzoeksgegevens, met inbegrip van ontbrekende waarnemingen en uitbijters, gegevensbestanden zoals gebruikt voor de statistische analyses, etc.);
 • De verslaglegging van gebruikte onderzoeksmethoden;
 • Het nakomen van regels met betrekking tot privacy van proefpersonen in experimenten en deelnemers aan andere vormen van onderzoek;
 • De toegankelijkheid van gegevens voor andere onderzoekers, reviewers van tijdschriften, en iedereen die gegevens en daarop gebaseerde resultaten en conclusies wenst te controleren;

Het Management Team benoemt de leden van de TSB Wetenschapscommissie. De commissie bestaat uit een voorzitter-hoogleraar en ten minste drie wetenschappelijke medewerkers (gepromoveerd en voor ten minste 0.8 fte in vaste dienst).