Tilburg University logo statue

Tilburg Graduate School for Theology

De Tilburg Graduate School for Theology draagt zorg voor de opleiding en begeleiding van promovendi.

Wie geïnteresseerd is in het doen van promotieonderzoek aan de School of Catholic Theology moet zich in eerste instantie wenden tot de secretaris van de Graduate School for Theology. Wanneer men al ideeën over het onderwerp van het promotieonderzoek heeft, kan men ook direct contact zoeken met een hoogleraar van de School of Catholic Theology met expertise op het terrein van het beoogde onderzoek.

Lees meer over promoveren op de Engelse webpagina

Aanvragen promotieonderzoek

Aanvragen voor het doen van promotieonderzoek moeten, ondertekend door de beoogde promotor, ingediend worden bij de Tilburg Graduate School for Theology. Hiervoor dient onderstaand formulier gebruikt te worden.

Aanvragen dienen ingediend te worden bij de secretaris via tst.graduateschool@tilburguniversity.edu of per post aan het adres:

Tilburg Graduate School for Theology
t.a.v. dr. J.D. de Mooij
Nieuwegracht 65

3512 LG Utrecht

Bekijk het promotiereglement