Intranet

Omgaan met portretrecht en privacy

Als je gebruik maakt van portretfoto’s of foto’s van evenementen, moet je ervoor zorgen dat portretrechten en privacyrechten worden geregeld. Belangrijk bij portretten is om toestemming te vragen aan mensen die worden gefotografeerd en bij evenementen dat je bezoekers en deelnemers van tevoren informeert.

We willen je hiermee geen regels opleggen, maar handvatten geven om verantwoord om te gaan met portretrecht en privacy.

Richtlijnen Privacy, bescherming persoonsgegevens (AVG) & security

Beleid portretrecht en privacy

Auteurswet en AVG
Ons beleid

Portretfoto’s, foto shoots en video’s

Portretrechtformulier
Kinderen tot 16 jaar

Foto’s van evenementen

Vraag toestemming
Bezwaar
Archivering beelden
Tips en voorbeelden