Kast met ordners, foto Viktor Talashuk

Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens

Privacy

Wat moet je vooraf regelen als je persoonsgegevens gaat gebruiken, bewaren of doorgeven? Wat mag wel, wat mag niet en hoe zorg je dat je voldoet aan de wet op het gebied van Privacy (AVG) en aan de regels van de universiteit? Tilburg University heeft beleid opgesteld met betrekking tot privacy en bescherming persoonsgegevens.

Beleid Privacy & Bescherming Persoonsgegevens (AVG)

Tilburg University is transparant over wat zij doet met persoonsgegevens en het beleggen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in de organisatie. Het Beleid Privacy & Bescherming Persoonsgegevens waarborgt de kwaliteit van de verwerking van persoonsgegevens door uitgangspunten en procedures vast te leggen en zorgt voor een goede balans tussen privacy, veiligheid en functionaliteit. Het beleid biedt een kader om verwerkingen van persoonsgegevens te toetsen aan een vastgestelde 'best practices' of norm waarmee Tilburg University voldoet aan Europese en Nederlandse wet- en regelgeving. Er is een belangrijke relatie en gedeeltelijke overlap met het aanpalende beleidsterrein informatiemanagement en informatiebeveiliging. Het beleid sluit aan op de Fair Information principles.

Waar moet ik als medewerker rekening mee houden?

Voor medewerkers zijn procedures en modellen (inloggen vereist) beschikbaar via intranet. Op onderstaande pagina's vind je meer informatie over privacy aspecten waar je tijdens het dagelijkse werk mee te maken kunt krijgen.