Emile Aarts - Rector Magnificus Tilburg University

Prof. dr. Emile Aarts, rector magnificus

Prof. dr. Emile Aarts was van 1 juni 2015 tot 1 september 2019 rector magnificus van Tilburg University.

Binnen deze functie is hij verantwoordelijk voor het onderwijsbeleid inclusief aansluitingsproblematiek vwo-wo en samenwerking met hbo, het onderzoeksbeleid inclusief tweede en derde geldstroomonderzoek, het leerstoelenbeleid en de Academische representatie (College voor Promoties).

Over Emile Aarts

Emile Aarts (1955) studeerde natuurkunde aan de Radboud Universiteit en promoveerde in 1983 aan de Rijksuniversiteit Groningen. Van 1983 tot 2012 was hij werkzaam bij Philips Research in verschillende onderzoeks- en managementfuncties totdat hij in 2009 benoemd werd tot Chief Scientific Officer. Sinds 1990 was hij deeltijdhoogleraar Informatica aan de Technische Universiteit Eindhoven. In 2012 verliet hij Philips om zijn academische loopbaan voort te zetten als decaan van de faculteit Wiskunde en Informatica aan de TU/e.

Emile Aarts heeft een lange staat van dienst als bestuurder van academische en overheidsinstanties, zowel op landelijk als Europees niveau. Hij was lid van de European ICT Advisory Board (ISTAG) en ruim tien jaar voorzitter van het NWO Gebiedsbestuur Exacte Wetenschappen. Hij is coauteur van meer dan vijftien boeken en tweehonderd wetenschappelijke publicaties. Hij was betrokken bij de lancering van het innovatieconcept Ambient Intelligence (1997), oprichter van het Philips ExperienceLab (1998), het Intelligent Lighting Institute (2008) en het Data Science Center Eindhoven (2013). In 2014 lanceerde hij het Cluster Initiatief Data Science waarin Tilburg University en TU/e zich sterk maken voor een Brabants expertise centrum op het gebied van Data Science met internationale allure. 

Zijn onderzoeksinteresses hebben betrekking op Data Science, Sociale Innovatie, en Open Innovatie.

Emile Aarts over Tilburg University

"Het is de taak van onze universiteit om jong talent op te leiden tot onafhankelijke denkers die in staat zijn de toekomst van onze samenleving vorm te geven. Om hieraan inhoud te geven moeten we niet alleen via onderwijs kennis overdragen aan onze studenten, maar moeten we hun ook leren via onderzoek deze kennis uit te breiden en middels valorisatie in waarde om te zetten. 

Understanding Society

Tilburg University dient een stimulerende omgeving te zijn waarin we deze drie kerntaken optimaal kunnen uitvoeren. Understanding Society is ons motto en we richten ons daarbij op het omzetten van de inzichten die we uit ons werk verkrijgen in werkbare oplossingen voor de maatschappelijke problemen van de toekomst, waaronder duurzame zorg, een weerbare samenleving, goed bestuur en welvaart voor allen.

Inclusie, transparantie en excellentie

Onze studenten en medewerkers staan centraal in deze visie en we moeten ervoor zorgen dat de universiteit zelf model staat voor de samenleving die we willen bouwen. Tilburg University moet internationaal een van de meest aantrekkelijke omgevingen zijn waarin aan sociale innovatie wordt gewerkt. Inclusie, transparantie en excellentie zijn daarbij belangrijke elementen en we dienen er zorg voor te dragen dat we iedereen die betrokken is de kans geven onze visie om te zetten in actie waarbij kwaliteit en zelfontplooiing voorop staan, maar we ook de buigzaamheid kunnen opbrengen die nodig is om de universiteit van ons allen te laten zijn."

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.