Academisch Erfgoed- prof. De Moor - Protest Binnenhof

Prof. De Moor - Protest op het Binnenhof in 1986

Historie en academisch erfgoed Tilburg University

Het academisch erfgoed is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van Tilburg University.

Zo beschikt de universiteit over een aantal bijzondere boekencollecties, objecten die verband houden met onderzoek op het gebied van waarneming, dossiers van hoogleraren, en een omvangrijk bestuurlijk archief. Ook penningen, objecten, foto’s en relieken van academisch leven behoren tot het erfgoed, evenals een kunstcollectie, met onder meer enkele series portretten, bijvoorbeeld van alle rectores magnifici sinds 1927.

In de universiteitsbibliotheek worden niet alleen alle publicaties van Tilburgse wetenschappers bewaard, maar ook de Brabant Collectie, die de geschiedenis van deze Provincie als onderwerp heeft. In deze collectie bevinden zich middeleeuwse handschriften, incunabelen en preciosa, maar ook kaarten, prenten en tekeningen en een grote verzameling fotografie en films.

Historie en erfgoed voor het voetlicht