woman with camera

Arbeidsmobiliteit op de Duitse en EU-arbeidsmarkt

Published: 08 december 2023 Laatst bijgewerkt: 08 december 2023

Jan Cremers heeft een bijdrage geleverd aan een workshop over arbeidsmobiliteit in de EU, tijdens de Jaarconferentie van de Duitse regeringsverantwoordelijke voor gelijke behandeling.

De conferentie vond plaats in Berlijn op 22 november 2023 onder de titel Kommen, um zu bleiben – EU-Arbeitskräfte auf dem deutschen Arbeitsmarkt (Komen om te blijven – EU-werknemers op de Duitse arbeidsmarkt). De Duitse arbeidsmarkt kent een hoge graad van mobiliteit, terwijl de arbeidsmarkttekorten onveranderd hoog blijven. Cremers ging op de ontwikkeling van de EU-binnenmarkt, de daarvoor geldende wet- en regelgeving en positie van arbeidsmigranten die het vrij verkeer in Europa gestalte geven. In het bijzonder ging hij in op de samenhang tussen werk-, woon- en leefomstandigheden. Hij bepleitte meer Europese samenwerking tussen ontvangende en zendende landen, bij het onderzoek naar naleving en gelijke behandeling. 

Meer informatie